FOKUS-gruppen

FOKUS-gruppen (Forsknings- Og Kyndig Udvikling i Sygepleje, Sundhed og Samfund) består af hospitalets udviklingssygeplejersker, uddannelsessygeplejersker og forskningsaktive sygeplejersker. Gruppen mødes ca. 10 gange årligt.

Biblioteksudvalg

Biblioteksudvalget består af repræsentanter fra Fagbiblioteket fra Hospitalsenheden Midt i Viborg samt fra Forskningsenheden på Regionshospitalet Horsens. Udvalget mødes 1 til 2 gange årligt for at vurdere samarbejdet.