Der foregår en omfattende forskningsaktivitet på Regionshospitalet Horsens. Der er forskningsområder og forskere på Regionshospitalet Horsens, som ikke er dækket af ovenstående strategiske forskningsområder. Det er således yderst vigtigt for den fremtidige udvikling af forskertalenter, etablerede forskere og forskningsområder, at disse understøttes, så der kan dannes grobund for en stærk vækst. Dette gælder også
Regionshospitalet Horsens for områder, som i dag ikke er definerede som strategiske forskningsområder, eller som endnu ikke er etablerede forskningsområder på hospitalet.

Det er visionen at bedrive forskning af høj international kvalitet indenfor alle typer af forskningsområder, tværfagligt og tværsektorielt.
De forskningsmæssige fokusområder er relateret til afdelingernes patientforløb; for eksempel laparoskopisk galde behandlinger i Kirurgi, hallux valgus behandlinger i Ortopædkirurgi, forebyggelige indlæggelser i Akutafdelingen, okklusionstræning i Fysio- og Ergoterapien og smertebehandling i Bedøvelse, Operation og Intensiv. Medicinsk Afdeling har i 2018 indgået et samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus. Dette område er således helt nyetableret, og de muligheder og begrænsninger, som ligger i samarbejdet, ønskes belyst og opdyrket i indeværende strategiperiode. Der er desuden et uudnyttet potentiale for at bedrive forskning på Røntgen og Skanning, Kvindesygdomme og Fødsler, Blodprøver og Biokemi og Livsstilscenter Brædstrup.

Det er planen, at der som minimum opdyrkes ét yderligere selvstændigt forskningsområde i strategiperioden. Det er således Forskningsledelsens opgave i samarbejde med Forskerlederforummet at sikre en konstant opmærksomhed på forskning udført af forskere på Regionshospitalet Horsens og sikre, at disse supporteres uafhængig af faggrænser med henblik på at kunne opnå tilstrækkelig forskningsmæssig tyngde til, at de kan indgå som et strategisk forskningsområde for hospitalet.