Regionshospitalet Horsens har en unik produktion af endoskopiske procedurer, som ikke findes tilsvarende nationalt. Der udføres årligt op mod 18.000 endoskopiske procedurer, som kan indgå i forskningsprojekter, og der er netop i 2018 oprettet et fælles tværfagligt forskningsudvalg til at understøtte dette. Forskningsudvalget er etableret i samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, Bedøvelse, Operation og Intensiv og Kirurgi. Forskningsindsatsen på området er højt prioriteret af Hospitalsledelsen og understøttes direkte med hospitalets forskningspuljemidler.

Det er visionen at bedrive tværfaglig og tværorganisatorisk forskning af høj international kvalitet indenfor klinisk forskning, udnyttelse af registerdata, biobankdata og forskning med sigte på patientoplevet kvalitet.

De forskningsmæssige fokusområder for Endoskopien er kikkertundersøgelser af mave-tarm kanalen, herunder udrensning forud for undersøgelsen, smerter og anvendelse af beroligende midler under
undersøgelsen, blødningsrisiko og risiko for efterladt adenomvæv i forbindelse med polypectomi samt effekten af en kikkertundersøgelse i efterforløbet af akut diverticulitis.

Det er planen, at der i Endoskopien i den kommende periode skabes en forskningsmæssig produktion og en konsolidering af denne, så området på sigt kan etableres som en universitetsklinik.

 

Ansvarlige for forskningsområde:

Thomas Hahn, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling

Mehmet Öztoprak, ledende overlæge, Kirurgi

Marie-Louise Ulsøe, oversygeplejerske, Bedøvelse, Operation og Intensiv