Regionshospitalet Horsens er en væsentlig klinisk aktør på fertilitetsområdet med den anden største offentlige fertilitetsklinik i Danmark. Fertilitetsklinikken har en lang og stærk forskningstradition og arbejder sammen med Fertilitetsklinikken i Skive på at etablere en fælles universitetsklinik indenfor fertilitetsbehandling. Dette er understøttet af midler tildelt af Region Midtjylland i 2018. Der er tilknyttet to professorer ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen at bedrive og ekspandere fertilitetsforskning af høj international kvalitet indenfor grundforskning, registerforskning, psykosocial- og kvalitativ forskning.

Klinikkens forskningsmæssige fokusområder er relateret til alle faser af reproduktionsbiologien herunder ovarie respons, folliculogenese, embryo udvikling, endometriets modtagelighed for implantation og fertilitetsbehandlingens betydning for barnets opvækst og udvikling.

Det er planen, at den primære logistiske opgave i de kommende år er at etablere universitetsklinik i samarbejde med Fertilitetsklinikken i Skive.

 

Ansvarlig for forskningsområde:

Ulla Breth Knudsen, professor, overlæge, Fertilitetsklinikken.