Regionshospitalet Horsens har igennem mange år haft en førende rolle inden for ledbevarende hoftekirurgi i Danmark og udfører over 1/3 af alle hofteartroskopier på landsplan. Der er igennem de seneste to år etableret et udrednings- og behandlingstilbud til udvendige hoftesmerter som det eneste sted i Danmark. I efteråret 2018 blev H-Hip officielt etableret i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapien og Ortopædkirurgi med henblik på at forske i skader og lidelser i og omkring hofteledet. H-Hip er understøttet af midler tildelt af Region Midtjylland med henblik på etablering som Universitetsklinik. Der er tilknyttet en lektor ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen, at der udføres forskning af højeste internationale klasse inden for skader og lidelser i og omkring hofteledet. Forskningen i H-HiP vil dække alle facetter af klinisk forskning.

De forskningsmæssige fokusområder i H-HiP er relateret til træning og udvikling af kirurgiske teknikker. Inden for træning fokuseres der på præ- og rehabilitering af patienter, der undergår kirurgisk behandling samt træning som behandling til patienter, der ikke skal opereres. Forskning i de kirurgiske teknikker vil ligge inden for ledbevarende kirurgi med fokus på ikke-ossøse strukturer.

Det er planen, at forskningen udført i H-HiP er af et sådan omfang, at der kan opnås anerkendelse som Universitetsklinik under de gældende forhold mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet i indeværende strategiperiode.

 

Ansvarlig for forskningsområde:

Jeppe Lange, overlæge, lektor, forskningsleder, Ortopædkirurgi.