Regionshospitalet Horsens har en mangeårig tradition for klinisk virke og forskning inden for udredning og behandling af hernier. Behandling af hernier på Regionshospital Horsens udgør en vigtig funktion i Region Midtjylland, som ikke findes tilsvarende andre steder. Desuden varetager Regionshospital Horsens specielle opgaver indenfor uddannelse af kirurger i hernie kirurgi. Forskningsområdet har igennem mange år tiltrukket konkurrenceudsatte forskningsmidler på et højt niveau. Der er tilknyttet en klinisk lektor ansat ved Regionshospital Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb.

Det er visionen at bedrive og ekspandere hernie forskning på højeste internationale niveau.

De forskningsmæssige fokusområder vil i de næste år fokusere på registerbaseret afklaring af problemstillinger vedr. smerter efter lyskebrokkirurgi. Desuden vil kirurgisk behandling af diverse typer af hernier blive undersøgt i større skandinaviske sammenhænge.

Det er planen, at der konkret udføres 1-2 ph.d. forløb i perioden, samt at der udføres et nødvendigt generationsskifte, som vil blive understøttet af Forskningsledelsen.

 

Ansvarlig for forskningsområde:

Hans Friis Andersen, overlæge, lektor, Kirurgi.