Regionshospitalet Horsens har igennem mange år understøttet sundhedstjenesteforskning med fokus på blandt andet sammenhængende patientforløb og ulighed i sundhedsvæsenet. Der er i et tværsektorielt forskningssamarbejde med klyngekommunerne, almen praksis, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital gjort en klar satsning på området med oprettelsen af forskningsprojektet TVÆRSPOR. Forskning på området er understøttet af større puljemidler fra henholdsvis Region Midtjylland og Innovationsfonden. Der er tilknyttet en lektor ansat på Regionshospitalet Horsens, således at der kan understøttes ph.d. forløb

Det er visionen at bedrive tværfaglig, tværorganisatorisk og tværsektoriel forskning af høj international kvalitet baseret på kvantitative og kvalitative metoder samt kunstig intelligens.

Fokusområderne for sundhedstjenesteforskningen er sammenhæng i patientforløb, herunder variation i klinisk praksis, social ulighed, effekten af tværsektorielle interventioner, effekten af forskellige organiseringer af patientforløb på tværs af sektorer og udvikling af kliniske beslutningsstøtteværktøjer.

Det er planen, at Regionshospital Horsens etablerer sig som en af de væsentlige aktører nationalt og internationalt indenfor sundhedstjenesteforskning.

 

Ansvarlig for forskningsområde:

Marianne Johansson Jørgensen, forskningsleder, sundhedsfaglig forsker, Forskningsenheden.