Laura Skov
Sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens arbejder vi i sygeplejeteams. Her er jeg er gruppeleder i mit team og ansvarlig for stuegang og udskrivelser. Derudover er jeg introduktions- og oplæringsansvarlig, hvor min opgave er at sørge for at nye medarbejdere kommer godt ind i det hele og får en god start på afdelingen. 

Det handler om at lave gode patientforløb

Det vigtigste i mit arbejde er at vi får lavet nogle gode patientforløb. At vores patienter kommer godt igennem deres traume, brud eller hvad de nu har fået, og bliver godt informeret undervejs.

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit arbejder vi som sagt i sygeplejeteams, og det betyder at der altid er nogen, man kan få hjælp af eller spørge til råd, hvis der er noget, man er i tvivl om.

Vi har et rigtig godt samarbejde og sammenhold på afdelingen, og er gode til både at hjælpe og passe på hinanden og sørge for, at alle kommer godt igennem dagen – også de travle dage.

En alsidig hverdag

Jeg synes det ortopædkirurgiske speciale er utrolig spændende. Vi har både akutte og planlagte forløb på afdelingen, så der er aldrig to dage, som er ens.

Mange af vores patienter har desuden ofte forskellige medicinske sygdomme oveni, så man bliver altid udfordret på sin faglighed. Et hoftebrud er ikke bare et hoftebrud længere, da patienten fx kan have KOL eller diabetes, som gør at indlæggelsen bliver mere kompleks.

Det giver en alsidig hverdag, hvor man skal være omstillingsparat og hele tiden tilpasse sin sygepleje til den enkelte patients behov.

Tæt samarbejde med hele hospitalet

På Ortopædkirurgisk Sengeafsnit har vi et rigtig godt og tæt samarbejde med hele huset. Det betyder at man får rigtig mange relationer og bekendtskaber rundt på hele hospitalet, når man arbejder her.