Mathias Varming
Fysioterapeut i Fysio- og Ergoterapien

Som fysioterapeut på Regionshospitalet Horsens arbejder jeg i medicinsk gruppe på Lungemedicinsk Afsnit. Her vurderer jeg patienternes behov for genoptræning, udleverer hjælpemidler og udarbejder individuelle genoptræningsplaner.

Vi har et enormt godt samarbejde i Fysio- og Ergoterapien, men også med sygeplejerskerne, lægerne og de øvrige fagpersoner ude i afdelingerne.

Et godt socialt miljø er det vigtigste

Det vigtigste for mig er, at man har det godt med sine kollegaer. Det er det allervigtigste. Fagligheden er selvfølgelig også vigtig, men det vigtigste for mig er, at jeg har det godt og glæder mig til at komme på arbejde – og det gør jeg her!

Det er også vigtigt for mig, at man bliver anerkendt og værdsat for den indsats, man gør, og det synes jeg vores ledere er utrolig gode til.

En stor men tæt gruppe

Vi er en stor gruppe i Fysio- og Ergoterapien. Det betyder, at der altid er nogen at sparre med og få hjælp af, hvis der er noget, som man er i tvivl om. Man føler aldrig, at man står alene med tingene.

På trods af at vi er en stor gruppe, har vi et stærkt sammenhold, og hygger os ofte sammen efter arbejde eller afholder forskellige sociale arrangementer.

Alle hilser på hinanden

Jeg synes, at noget af det bedste ved Regionshospitalet Horsens er, at alle hilser på hinanden. Det er uanset om man er overlæge eller servicemedarbejder. Det er lidt mere personligt her, end på de helt store hospitaler, og det synes jeg er rart.