Ulrick Skipper Espelund
Afdelingslæge på Bedøvelse, Operation og Intensiv

Vi udfylder en vigtig rolle, når en patient er kritisk syg

Som anæstesilæge på Bedøvelse, Operation og Intensiv har jeg både planlagte og akutte arbejdsopgaver.

Jeg bedøver patienter på operationsgangen og ser dem forud for bedøvelsen. Her har de fleste spørgsmål og nogle er bange eller bekymrede for bedøvelsen. Jeg ser også patienterne efter de er blevet opereret blandt andet for at sikre, at de er godt smertedækket.

Mine akutte arbejdsopgaver består blandt andet i at løbe til hjertestop, traumekald, kejsersnit eller til nyfødte med behov for hjælp. Jeg har derfor i princippet hele hospitalet som arbejdsplads. Det betyder, at jeg kommer rigtig meget rundt i huset og har en masse gode samarbejdspartnere både inden for og uden for afdelingen og på tværs af faggrupper. Det er noget, som jeg virkelig godt kan lide. Mine kolleger og jeg bidrager med forskellige faglige kompetencer, samarbejdsevner og handlekraft i akutte situationer, og vores indsats er simpelthen afgørende, når en patient er kritisk syg.

Det er et omskifteligt og uforudsigeligt job til tider, og jeg er vild med det. Det er et privilegium at møde dygtige kollegaer fra en bred vifte af faggrupper og opleve, hvordan samarbejdet omkring patienten ofte lykkedes - selv i de tidlige morgentimer. Og når det er svært, så snakker vi med hinanden.

Det er fedt at føle, at jeg i mit arbejde er med til at gøre en forskel for patienten. Jeg kan være med til at få patienter bedre igennem deres kirurgiske forløb eller akutte forløb. Det betyder meget for mig.

Vi spiller hinanden gode

Det at have nogle gode kollegaer, er det vigtigste for mig. I Bedøvelse, Operation og Intensiv prøver vi at spille hinanden gode. Vi sørger for, at der er plads til alle, og at de spændende opgaver fordeles imellem os. På afdelingen er der en ganske flad organisation, og det efterlader et fagligt ledelsesrum til alle dem, som ønsker at dyrke egne faglige interesseområder.

Et kendetegn for hospitalet er begejstringen for den gode idé og det nye initiativ. Jeg har været med til at udbrede en god lokal idé til alle hospitaler i Region Midt, alt sammen båret frem af opbakning blandt samarbejdspartnere, min afdelingsledelse og hospitalsledelsen. Jeg oplever en velvilje og et engagement, og det er mega motiverende for mig som medarbejder på Regionshospitalet Horsens.

Man møder altid nogen, man kender

Jeg sætter stor pris på den nærhed, der er på Regionshospitalet Horsens. Man møder næsten altid nogen man kender, når man går gennem kælderen. Det er et særkende for hospitalet – det får man ikke mange andre steder.

Derudover har vi i Horsens en stor bredde. Vi har både en stor Medicinsk Afdeling, blød og hård kirurgi, fødende kvinder, indtag af akutte patienter og meget mere. Alt i alt en stor bredde som giver et spændende fagligt miljø.

Selvom jeg er bosat i Aarhus, har jeg ikke noget imod transporten til Horsens. For jeg ved, at mit job på Regionshospitalet Horsens er værd at køre efter.