Generalplanen

Regionshospitalet Horsens har en vision om et "Sundhedsvæsen på højt, internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt". 

Derfor har der løbende været arbejdet på at tilpasse og modernisere hospitalets fysiske rammer i et samlet program – en Generalplan - således, at de fysiske rammer understøtter hospitalets primære arbejde med patienten.

Formålet med Generalplanen er at skabe en overordnet ramme og et grundlag for beslutninger om konkrete udbygnings- og moderniseringsprojekter på hospitalet for at:

  • muliggøre varetagelse af akut og planlagt hospitalsbehandling på hovedfunktionsniveau efter nutidens standarder som et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland
  • skabe et godt patient- og arbejdsmiljø gennem modernisering af utidssvarende bygningsmæssige rammer
  • skabe bygningsmæssig kapacitet til en væsentlig aktivitetsudvidelse på hospitalet i Horsens som følge af udvidelse af optageområdet, hel eller delvis lukning af mindre hospitalsenheder samt udsigt til kraftig befolkningstilvækst over en lang årrække

Du kan læse hele Generalplanen her.