Regionshospitalet Horsens tager mandag den 7. september fat på at etablere et nyt underjordisk servicedepot og ny tunnelforbindelse. Byggeprojektet betyder, at hospitalets hovedindgang afspærres og flyttes midlertidigt.

Hospitalet etablerer det nye underjordiske servicedepot og den nye tunnelforbindelse i området foran hospitalets hovedindgang.

Det betyder, at hospitalets hovedindgang (indgang A) fra 7. september vil være midlertidigt lukket og flyttet ca. 50 meter længere op mod Sundvej til indgang G. Indgang G er indgangen til hospitalet dagkirurgiske center. Skilte vil i byggeperioden vise hen til den midlertidige hovedindgang og herfra til forhallen.

Hospitalet går samtidig i gang med at etablere en byggeplads foran den nuværende hovedindgang (indgang A). Det betyder, at alle p-pladserne på parkerings-repos’et foran Højhuset vil blive lukket ned i løbet af den kommende uge (uge 36) og omdannet til afsætningsplads, handicap- og taxa-parkering. Ligeledes vil rygeskuret til højre for hovedindgangen blive taget ned, og patienter og pårørende kan i stedet bruge hospitalets øvrige rygeskure ved indgang C og F.

Byggeprojektet går så småt i gang i slutningen af uge 36 med etablering af midlertidig taxa-parkering og afsætningsplads. Samtidig flyttes cykelparkeringen langs højhuset. Alle cykler skal derfor være fjernet senest mandag den 7. september, hvor byggepladsen bliver etableret.

Senere i september gennemføres spunsning og udgravninger i området. Projektet forventes at være færdigt umiddelbart efter nytår 2015/16.

Ny og effektiv forsyningsåre
Tunnelforbindelsen skal i fremtiden forbinde hospitalet med det nye hospitalsbyggeri ’Nye Nord’, som opføres ud mod Sundvej i løbet af de kommende år, og som bl.a. kommer til at danne rammen om en ny intensivafdeling og nye operationsstuer. 

Det nye servicedepot og tunnelforbindelsen tilsammen skal sikre, at 'Nye Nord' og hospitalets udvidede Akutafdeling i fremtiden effektivt kan modtage forsyninger. 

Projektet opfylder samtidig et stigende behov for kapacitet til opbevaring af inventar, senge, linned og elektroniske transportmidler. Behovet er stigende i forbindelse med den øgede aktivitet på hospitalet.

Flere oplysninger:
Thomas Balle Kristensen
Administrationschef og chef for byggeri
Hospitalsenheden Horsens
Tlf. 3038 7193.