Nye Nord

Hospitalsbyggeriet Nye Nord begyndte i september 2016 og er det største af en række byggeprojekter, som gennemføres på Regionshospitalet Horsens. Nye Nord stod færdig i november 2018 med 10.900 kvadratmeter fordelt på 5 nye operationsstuer, ny intensivafdeling, to etager med i alt 58 en-sengsstuer med eget toilet og bad, anretterkøkken og fælles opholdsstue, hvor patienter kan mødes og nyde deres mad. Det nye byggeri tilbyder patienter, pårørende og personale mere tidssvarende rammer og gode ergonomiske forhold. Nye Nord blev indviet den 4. december 2018 og de første patienter, som var fra Kirurgisk Sengeafsnit, flyttede ind den 19. februar 2019. Herefter flyttede Sengeafsnit for Kvindesygdomme og Klinik for Kvindesygdomme ind den 22. og 23. februar, Intensiv og Opvågning flyttede den 12. marts og Operationsgangen flyttede den 19. marts. Disse og fremtidige flytninger er en del af en større rokadeplan. Når Nye Nord er i fuld drift starter renoveringen af højhuset og anden etape af udvidelsen af Akutdelingen.

Akut etape I

Udvidelsen af Akutafdelingen er opdelt i to etaper. I øjeblikket pågår den første udvidelsesetape, som skal føje 800 kvadratmeter til Akutafdelingens nuværende 1.470 kvadratmeter, og som bliver en vigtig brik udi at sikre borgerne i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder adgang til et akuthospital med alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse og behandling af akutte patienter. De 800 kvadratmeter husede tidligere den del af hospitalets operationsafdeling, som flyttede til nye operationsstuer i august 2015. I kernen af afdelingen indrettes billeddiagnostisk funktion med ultralyd, røntgen og CT-scanner samt en laboratoriefunktion, så hospitalets sydvestlige hjørne kommer til at rumme mere komplette faciliteter til undersøgelse og behandling af akutte patienter.

Med anden etape udvides Akutafdelingen med den resterende del af operationsafdelingen. Det igangsættes, når operationsstuerne i ’Nye Nord’ er taget i brug.

Se billeder fra udvidelsen af Akutafdelingen etape I

Servicedepot og tunnelforbindelse

I september 2015 påbegyndtes etableringen af et nyt servicedepot og en tunnelforbindelse i området foran hospitalets hovedindgang. Tunnelforbindelsen skal i fremtiden forbinde hospitalet med ’Nye Nord’, som opføres ud mod Sundvej i løbet af de kommende år, og som bl.a. kommer til at danne rammen om en ny intensivafdeling og nye operationsstuer. Det nye servicedepot og tunnelforbindelsen skal sammen sikre, at 'Nye Nord' og hospitalets udvidede Akutafdeling i fremtiden effektivt kan modtage forsyninger. Projektet opfylder samtidig et stigende behov for kapacitet til opbevaring af inventar, senge, linned og elektroniske transportmidler. Behovet er stigende i forbindelse med den øgede aktivitet på hospitalet.

Se billeder fra opførelsen af servicedepotet og tunnelforbindelsen.

Ny operationsgang

Etableringen af den nye operationsgang var den første af to etaper, som skal resultere i en ny og moderne operationsafdeling. Operationsgangen blev indviet den 24. august. I alt er der etableret seks nye stuer, hvoraf fire af de nye stuer er indrettet til ortopædkirurgiske patienter, én til gynækologiske patienter og en stue, der er permanent reserveret til akutte kejsersnit. Den nye operationsgang er etableret på ca. 1.000 kvadratmeter i hospitalsenhedens tidligere dagkirurgiske center.

Se billeder fra den nye operationsgang

Dagkirurgisk Center

I juli 2013 begyndte opførelsen af et nyt Dagkirurgisk Center på i alt 1.100 kvadratmeter, som skulle etableres i en ny etage oven på den nuværende bygning. Godt et år senere i august 2014 kunne det nye DKC så tage imod sine første patienter med seks moderne operationsstuer indrettet til operation og undersøgelse af patienter med behov for kirurgiske indgreb, der kan foretages ambulant.

Se billeder fra opførelsen af Dagkirurgisk Center

Parkeringshuset

Den 20. august 2013 blev det første spadestik til byggeriet af et nyt parkeringshus taget. Og mindre end et år senere, den 10. juni 2014, blev p-huset officielt indviet med 565 parkerinspladser fordelt på tre niveauer, heraf to underjordiske. P-huset har udover en masse nye parkeringspladser også været en forudsætning for andre ambitiøse byggeprojekter for hospitalet. Frem mod 2022 skal anlægsprojekter udvide Regionshospitalet Horsens’ kapacitet og modernisere indretning og logistik med patienter og medarbejdere i centrum.

Se billeder fra opførelsen af Parkeringshuset

Renovering af kirurgisk og medicinsk sengeafsnit

I juli 2013 begyndte en delvis renovering og modernisering af sengeafdelingerne på Kirurgisk og Medicinsk Afdeling. Renoveringen, der indebar fire nye toiletter og bademiljø på det kirurgiske sengeafsnit samt en ombygning af den vestlige og den sydlige del af Medicinsk Afdeling, blev færdiggjort i starten af 2014.

Kirurgisk og medicinsk sengeafdeling er to afdelinger med rigtig mange patienter, og formålet med den delvise renovering har blandt andet været at forbedre arbejdsmiljøet samt at tilpasse afdelingerne til dagens behov og standarder.

Derudover har vi afsluttet følgende projekter:

  • P3 Lægekontorer
  • Skopien
  • Hæmatologisk Ambulatorium
  • Service- og Logistikhuset (SOL)
  • Livsstilscentret
  • Kvindeafdelingen
  • Behandlingsbygningen Syd (udvidelse af Akutafdelingen og ambulatorieområdet samt nyt køkken)
  • Simulations- og InnovationsCenteret (SiC)