Byggestart Forventet ibrugtagning

Højhuset

Ultimo 2019

2022

Renoveringen af hospitalets eksisterende sengebygning er en del af den samlede plan for, hvordan regionshospitalet skal udvides og moderniseres hen over de kommende år. Hospitalets sengebygning er fra 1970 og fremstår i dag slidt og utidssvarende. F.eks. indeholder en del af højhusets sengestuer hver tre senge eller flere. Bygningens nuværende stand og indretning understøtter i det hele taget ikke et tidssvarende patient- og arbejdsmiljø. Forberedelsen af højhusrenoveringen løber frem til 2018, hvor nybyggeriet ’Nye Nord’ forventes at stå færdigt, og renoveringen af højhuset forventes at gå i gang.