Det overordnede ansvar for ledelsen af Regionshospitalet Horsens, herunder patientbehandlingen, patientplejen samt hospitalets drift, er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til Region Midtjyllands direktion som, med støtte af Sundhedsstaben, har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet. Regionshospitalet Horsens er organiseret i en række afdelinger, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

lisbeth-holsteen-jessen-294.jpg

Hospitalsdirektør
Lisbeth Holsteen Jessen

Sekretær: 
Gitte Bénée Murmand
Direkte tlf. 7842 5060

nils-falk-bjerregaard-553.jpg

Lægefaglig direktør
Nils Falk Bjerregaard

Sekretær:
Lene Skjærris 
Direkte tlf. 7842 5064

Sygeplejefaglig direktør 
Mette Ringtved

Sekretær:
Bente Reese
Direkte tlf. 7842 5062