Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2022 1.197 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.623
Gennemsnitlig liggetid 2,5 dage
Antal fødsler 2.448
Unikke patienter 81.240
Hospitalsudskrivninger 26.070
Ambulante besøg 203.759
Operationer 18.017
Skopier 15.312
Optageområde, antal borgere 225.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Revideret 14-01-2022