Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2019 1.038 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.586
Sengenormering 235
Gennemsnitlig liggetid 2,7 dage
Antal fødsler 2.211
Unikke patienter 70.386
Indlæggelser 26.000
Ambulante besøg 165.481
Skadestuebesøg  16.000
Operationer 20.767
Skopier 16.770
DRG-omsætning 1.220
Produktionsniveau (2015) 108
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Revideret 03-02-2020