Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2020 1.127 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.586
Gennemsnitlig liggetid 2,6 dage
Antal fødsler 2.260
Unikke patienter 78.628
Hospitalsudskrivninger 25.296
Ambulante besøg 196.695
Operationer 18.373
Skopier 14.413
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Revideret 13-01-2021