Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2022 1.197 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.623
Gennemsnitlig liggetid 2,5 dage
Antal fødsler 2.448
Unikke patienter 81.240
Hospitalsudskrivninger 26.070
Ambulante besøg 203.759
Operationer 18.017
Skopier 15.312
Optageområde, antal borgere 225.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: Send sikker mail

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: Send sikker mail

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: Send sikker mail