Nøgletallene leveres af Økonomi- og Planafdelingen. 

Budget 2020 1.127 mio. kr
Fuldtidsansatte medarbejdere 1.586
Gennemsnitlig liggetid 2,6 dage
Antal fødsler 2.260
Unikke patienter 78.628
Hospitalsudskrivninger 25.296
Ambulante besøg 196.695
Operationer 18.373
Skopier 14.413
Optageområde, antal borgere 218.000

 

Yderligere oplysninger
Har du brug for uddybende oplysninger om ovenstående nøgletal, bedes du kontakte Økonomi- og Planafdelingen, tel. 784 25102.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: Send sikker mail

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: Send sikker mail

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: Send sikker mail