OBS: Under COVID-19 har vi særlige regler for besøgende og ledsagere på hospitalets. Læs mere om dette på siden Ændringer på hospitalet i forbindelse med coronavirus.

Gæster er altid velkomne på Regionshospitalet Horsens, og derfor har vi meget fleksible besøgstider.

De fleste afdelinger opfordrer dog til at undgå besøg fra kl. 12.00-14.00, hvor patienterne hviler sig, og igen efter kl. 21.00. Er du pårørende, vil der under middagshvilet være mulighed for at opholde sig i forhallen eller i opholdsstuerne på de enkelte afdelinger/afsnit.

Afsnit/afdelinger med særlige besøgstider:

  • Akutafdelingen: Her kan patienterne altid ledsages af deres pårørende.
  • Livsstilscenter Brædstrup: Her arbejder patienterne i terapeutiske forløb hen over nogle dage. Patienterne er velkomne til at have deres pårørende med under hele forløbet.
  • Afsnit for Mor og Barn: Af hensyn til de nybagte familier er der faste besøgstider alle dage fra kl. 15.00-17.00 og igen kl. 19.00-20.00. For forældre og søskende til det nyfødte barn er der fri besøgstid, dog bedes middagshvilet respekteret
  • Intensiv: Kritisk syge og døende patienter kan naturligvis have deres pårørende hos sig hele tiden. 
  • Opvågningen: Da vi tilstræber, at patienterne vågner i rolige omgivelser, er det kun muligt kortvarigt at besøge patienter i Opvågningsafsnittet. Undtaget herfra er forældre til mindreårige børn, støttepersoner til psykisk handicappede og fædre til nyfødte børn født ved kejsersnit.
  • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit: Besøgende er meget velkommen, men bedes respektere patienternes hviletid og spisetid i tidsrummet Kl. 11.30- 14.30 og kl. 17.00-18.00. Besøg i dette tidsrum kan aftales med personalet.

Er du forælder til et indlagt barn, har du fri besøgstid døgnet rundt. Du har også mulighed for at overnatte og spise gratis i kantinen eller på afdelingen sammen med barnet. 

På den enkelte afdelings hjemmeside kan du finde nærmere informationer.