Gæster er altid velkomne på Regionshospitalet Horsens, og derfor har vi meget fleksible besøgstider.

De fleste afdelinger opfordrer dog til at undgå besøg fra kl. 12.00-14.00, hvor patienterne hviler sig, og igen efter kl. 21.00. Er du pårørende, vil der under middagshvilet være mulighed for at opholde sig i forhallen eller i opholdsstuerne på de enkelte afdelinger/afsnit.

Det kan dog være forskelligt, hvad afdelingerne på Regionshospitalet Horsens kan tilbyde ift. besøg, da vi skal overholde Sundhedsstyrelsens afstandskrav pga. COVID-19. Vi anbefaler derfor, at patienter og pårørende altid aftaler med afdelingen/afsnittet, om man må have ledsager med til ambulante tider eller besøgende, hvis man er indlagt.

Afsnit/afdelinger med særlige besøgstider:

  • Akutafdelingen: Her kan patienterne altid ledsages af deres pårørende.
  • Livsstilscenter Brædstrup: Her arbejder patienterne i terapeutiske forløb hen over nogle dage. Patienterne er velkomne til at have deres pårørende med under hele forløbet.
  • Afsnit for Mor og Barn: Af hensyn til de nybagte familier er der faste besøgstider alle dage fra kl. 15.00-17.00. For forældre og søskende til det nyfødte barn er der fri besøgstid, dog bedes middagshvilet respekteret
  • Intensiv: Kritisk syge og døende patienter kan naturligvis have deres pårørende hos sig hele tiden. 
  • Opvågningen: Da vi tilstræber, at patienterne vågner i rolige omgivelser, er det kun muligt kortvarigt at besøge patienter i Opvågningsafsnittet. Undtaget herfra er forældre til mindreårige børn, støttepersoner til psykisk handicappede og fædre til nyfødte børn født ved kejsersnit.
  • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit: Besøgende er meget velkommen, men bedes respektere patienternes hviletid og spisetid i tidsrummet Kl. 11.30- 14.30 og kl. 17.00-18.00. Besøg i dette tidsrum kan aftales med personalet.

Patienter og pårørende har tidligere kunnet spise sammen i hospitalets kantine. Men pga. smitterisikoen med COVID-19 er kantinen pt. lukket for patienter og pårørende og kun åben for hospitalet personale.

På den enkelte afdelingers hjemmesider kan du finde nærmere informationer.