Gæster er altid velkomne på Regionshospitalet Horsens, og derfor har vi meget fleksible besøgstider.

De fleste afdelinger opfordrer dog til at undgå besøg fra kl. 12.00-14.00, hvor patienterne hviler sig, og igen efter kl. 21.00. Er du pårørende, vil der under middagshvilet være mulighed for at opholde sig i forhallen eller i opholdsstuerne på de enkelte afdelinger/afsnit.

Det kan dog være forskelligt, hvad afdelingerne på Regionshospitalet Horsens kan tilbyde ift. besøg, da vi skal overholde Sundhedsstyrelsens afstandskrav pga. COVID-19. Vi anbefaler derfor, at patienter og pårørende altid aftaler med afdelingen/afsnittet, om man må have ledsager med til ambulante tider eller besøgende, hvis man er indlagt.

Afsnit/afdelinger med særlige besøgstider:

  • Akutafdelingen: Her kan patienterne altid ledsages af deres pårørende.
  • Livsstilscenter Brædstrup: Her arbejder patienterne i terapeutiske forløb hen over nogle dage. Patienterne er velkomne til at have deres pårørende med under hele forløbet.
  • Afsnit for Mor og Barn: Af hensyn til de nybagte familier er der faste besøgstider alle dage fra kl. 15.00-17.00. For forældre og søskende til det nyfødte barn er der fri besøgstid, dog bedes middagshvilet respekteret
  • Intensiv: Kritisk syge og døende patienter kan naturligvis have deres pårørende hos sig hele tiden. 
  • Opvågningen: Da vi tilstræber, at patienterne vågner i rolige omgivelser, er det kun muligt kortvarigt at besøge patienter i Opvågningsafsnittet. Undtaget herfra er forældre til mindreårige børn, støttepersoner til psykisk handicappede og fædre til nyfødte børn født ved kejsersnit.
  • Ortopædkirurgisk Sengeafsnit: Besøgende er meget velkommen, men bedes respektere patienternes hviletid og spisetid i tidsrummet Kl. 11.30- 14.30 og kl. 17.00-18.00. Besøg i dette tidsrum kan aftales med personalet.

Patienter og pårørende har tidligere kunnet spise sammen i hospitalets kantine. Men pga. smitterisikoen med COVID-19 er kantinen pt. lukket for patienter og pårørende og kun åben for hospitalet personale.

På den enkelte afdelingers hjemmesider kan du finde nærmere informationer.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: Send sikker mail

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: Send sikker mail

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: Send sikker mail