• Den nye landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse LUP Akutmodtagelse 2018 viser, at patienterne generelt er godt tilfredse med deres besøg på Akutafdelingen i Horsens. Samtidig efterlyser mange mere information om f.eks. ventetiden på at komme til undersøgelse.

 • Regionshospitalet Horsens indvier 10.900 kvadratmeter nyt hospitalsbyggeri med bl.a. nye operationsstuer, nyt intensivt afsnit og opvågning. Nybyggeriet gør det muligt at gennemføre de øvrige byggeprojekter på hospitalet og – i fremtiden – at tage imod endnu flere patienter.

 • Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens bruger nu systematisk data til at forebygge uhensigtsmæssige medicinkombinationer og fejlmedicinering som med f.eks. gigtlægemidlet methotrexat.

 • Personalet fra Bedøvelse, Operation og Intensiv satte hinanden stævne for at dele viden om de mange forsknings- og udviklingsaktiviteter, der foregår i afdelingen. Hvert projekt blev præsenteret med en kort speed-talking efterfulgt af tid til posterpræsentationer og dialog.

 • Ansatte på Regionshospitalet Horsens skal fortsat udfylde et rejseberegningsskema for at få udbetalt kørselsgodtgørelse – og ikke bruge kørselsapp'en, som omtales i det seneste nummer af MidtNyt.

 • Kunstneren Erik A. Frandsen har udformet kunstværket 'Still-leben' specielt til indgangspartiet i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord', Regionshospitalet Horsens. Værket er doneret af Birgit Hunæus Mindefond og hænger nu klar til indvielsen af det nye byggeri.

 • Torsdag den 6. december 2018 lancerede Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens, en ny digital tilmeldingsformular, som skal gøre det lettere for både patienter og personale at tilmelde og registrere behandling i klinikken.

 • Når det nye hospitalsbyggeri Nye Nord åbner i begyndelsen af 2019, så bliver det bl.a. med et helt nyt afsnit i form af 'Operation og Opvågning'. Arbejdsgangene i og indretningen af det nye afsnit er nu for alvor ved at tage form.

 • Onsdag den 21. november rykker hospitalets lungeteam ned til Bilka Horsens for at lave et gratis lungetjek på alle interesserede. Det sker i forbindelse med Årets Lungedag.

 • Marie Højriis Storkholm, ledende overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling ved Karolinska Instituttet i Sverige. Afhandlingen fokuserer på innovation inden for de kliniske arbejdsprocesser, når målet er at skabe forbedringer for færre omkostninger.

 • Tirsdag den 13. november gennemføres en større beredskabsøvelse på Regionshospitalet Horsens. Der vil i eftermiddagstimerne være synligt politi og redningsmandskab i og omkring hospitalet. Alt patientbehandling og alle besøg foregår som normalt.

 • Tirsdag den 13. november blev en større beredskabsøvelse på Regionshospitalet Horsens gennemført. Der var i eftermiddagstimerne synligt politi og redningsmandskab i og omkring hospitalet. Alt patientbehandling og alle besøg foregik som normalt.

 • Du kan stadig nå at komme på rundvisning i Nye Nord, inden bygningen skal gøres helt klar til de første patienter.

 • Skal jeg bruge sundhedsloven eller psykiatriloven? Og hvordan beroliger jeg en opkørt patient med psykisk sygdom? Det får læger og plejepersonale hurtigt overblik over i nyt materiale fra psykiatrien.

 • For at minimere medicinfejl skal alle patienter fremover tage deres medicin med, når de bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland. Medicinen bedes medbragt i original emballage.

 • Tre ud af fire hjertestop finder sted i private hjem – og som pårørende kan du gøre en kæmpe forskel. Tag familien med til Hjertestarterdagen tirsdag den 16. oktober og lær at redde liv.  På Regionshospitalet Horsens står en læge og sygeplejerske klar til at vise, hvordan du yder genoplivning og bruger en hjertestarter.

 • Flere debriefing’er, invers feedback (uddannelseslæger giver speciallæger feedback) og feedback-ambassadører var nogle af de idéer, som kom frem i lyset, da alle hospitalets uddannelseskoordinerende yngre læger, uddannelsesansvarlige læger samt ledende overlæger mødtes den 11. oktober til årsmøde for lægelig videreuddannelse.

 • Efteråret nærmer sig med hastige skridt, og det betyder, at influenzasæsonen også begynder. Her på Regionshospitalet Horsens prøver vi selvfølgelig på at mindske smittefaren. Derfor tilbydes der gratis influenzavaccinationer til alle medarbejdere på hospitalet.

 • Regionshospitalet Horsens får 1. november en ny beredskabsplan. Planen er en del af sundhedsberedskabsplanen for Region Midtjylland.

 • Fra 1. november skal fejlmeldinger af teknisk udstyr ske gennem bestillingssystemet MainManager, mens medicoteknisk udstyr fortsat skal fejlmeldes gennem Medusa.

 • Vi skal sige farvel til de velkendte PDF-pjecer og goddag til web-baserede patientvejledninger. Omlægningen er så småt allerede i gang.

 • I Hedensted er Jordemoderkonsultationen flyttet ind i nye lokaler på Bytorvet. Samtidig er yderligere en jordemoder flyttet med ind for at tage sig af de sårbare gravide.

 • Ortopædkirurgi og Medicinsk Afdeling er i fællesskab blandt de fem nominerede til den regionale Smartpris, som uddeles ved Innovationsdagen den 24. oktober. 

 • Regionsrådet har netop vedtaget budget 2019, som både indeholder nye initiativer og besparelser for 138,6 mio. kr. i 2019 stigende til 266,9 mio. kr. i 2020. Fokus er på at levere mere sundhed for pengene frem for mere aktivitet.

 • Fælles Servicecenter for Telesundhed er nu i gang, og det blev officielt markeret af partnere, samarbejdsrelationer og leverandører den 24. september. En business case viser et stort potentiale i et yderligere samarbejde på tværs af kommuner, praksis og region.

 • Få ting i livet er så skønt som at spare penge! Derfor skal du spidse ører, hvis du har brug for et p-kort, noget bredbånd eller et avisabonnement.

 • Rekruttering og fastholdelse er og bliver et vigtigt tema for hospitalet. Prognoserne viser nemlig, at der i fremtiden vil være en del færre medarbejdere til at løse opgaverne inden for sundhedsvæsenet.

 • Klyngekommunerne og Regionshospitalet Horsens har etableret en følge-hjem-indsats for den ældre medicinske patient, som har fået et hoftebrud. Formålet er at tilbyde en individuel følge-hjem-indsats med fokus på at højne kvaliteten i overgangen mellem hospital og hjemmet.

 • Ansatte fra hospitalets tre skærende specialer samt Bedøvelse, Operation og Intensiv samledes et par timer om en plantegning – en såkaldt voksdug – over det nye afsnit 'Operation og Opvågning'. Målet var at konkretisere det fremtidige patientflow og de tilhørende arbejdsgange i det nye afsnit.

 • Hver onsdag fra efterårsferien og frem til december kan alle interesserede medarbejdere komme ind i Nye Nord på rundvisning.

 • Regionshospitalet Horsens var 12. september vært for det første læringsfællesskab omkring projektet 'Sikkert OP Flow'. Her mødtes repræsentanter fra alle regionens fem akuthospitaler for at komme tættere på et endnu sikrere og mere sammenhængende operationsforløb. 

 • Partierne i Region Midtjylland indgik 5. september forlig om budget 2019, som forventes endeligt vedtaget på regionsrådsmødet den 26. september. Læs om konsekvenserne for Regionshospitalet Horsens og den videre proces her.

 • Læge Lise Brogaard fra Kvindesygdomme og Fødsler på hospitalet gav 7. september et meget flot forsvar af sit ph.d.-projekt ’TeamOBS’ på Kunstmuseet i Horsens.

 • Blodprøver og Biokemi har lagt en meget stor indsats i at få samlet og udgivet et elektronisk opslagsværk med information om biokemiske, immunologiske og mikrobiologiske analyser. Analysefortegnelsen dækker udover hospitalet også Skanderborg Sundhedshus og VitaPark Odder samt praktiserende læger i optageområdet.

 • Alle er velkomne til at komme og opleve det nye hospitalsbyggeri, når Nye Nord, Regionshospitalet Horsens, holder Åbent Hus den 2. september kl. 13-16.
  Arrangementet er gratis og tilmelding ikke nødvendig.

 • Hospitalets Hoved-Medudvalg (HMU) er nu klar med et høringssvar til det budgetforslag, som regionsrådsformand Anders Kühnau udsendte den 22. august, og som bl.a. rummer besparelser for 195 mio. kr. i 2019 og 295 mio. kr. i 2020.

 • 64 hold á 4-5 deltagere. Så flot var hospitalet repræsenteret til Beringsstafetten den 28. august i Horsens. Deltagerantallet var det næsthøjeste nogensinde - kun overgået af 72 tilmelde hold i 2009, som var første gang Beringsstafetten blev gennemført.
  Se alle billederne fra løbet.

 • Region Midtjylland har etableret det første danske akademi, som skal videreuddanne danske skopi-læger efter engelsk forbillede. Akademiet er forankret på Regionshospitalet Horsens og drives i et tæt samarbejde med Afdelingen for Folkeundersøgelser i Randers.

 • Marie Bagger Bohn er en af de første danske læger, som er blevet ansat i et fleksjob. Det er Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet, som er gået sammen om at etablere de noget utraditionelle rammer om en ny forskerstilling.

 • Alle medarbejdere på Regionshospitalet Horsens med gamle ID-kort skal i forbindelse med indførslen af softwareløsningen, Follow Me print, have taget nyt personalefoto til et nyt ID-kort i fotostanderen ved Den Blå Café.

 • Torsdag den 30. august holder Livsstilcenter Brædstrup Åbent Hus for alle interesserede efterfulgt af en særlig rundvisning kun for tidligere ansatte på hospitalet.

 • Akutafdelingen testede mandag den 25 juni hospitalets beredskabsplan. Både Politiet, Brandvæsenet, Hjemmeværnet og Hærens Ammunitionsrydningstjeneste deltog i øvelsen.

 • Mandag den 18. juni kl. 12 genåbner den oprindelige til- og frakørselsvej fra Sundvej til Regionshospitalet Horsens. Vejen vil ligesom tidligere være farbar i begge retninger.

 • Kravet til regionerne om en årlig produktivitetsstigning på to procent bortfalder permanent med den nye økonomiaftale, som regeringen og regionerne har indgået. Hospitalerne skal i stedet tilrettelægge patientforløb med færre ydelser og færre akutte genindlæggelser.

 • Fredag den 15. juni forsvarer læge Mia Steengaard Olesen sin ph.d.-afhandling om 'optimering af livsmoderslimhinden til graviditet ved kunstig befrugtning'. Afhandlingen er gennemført ved Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet, Health.

 • Sundhedsprofessionelle verden over markerer 6. juni betydningen af at sætte patienterne først og lytte til deres ønsker og forventninger. I år er det hele hospitalet, som tager patientens dagsorden til sig og bakker op om dagen.

 • Hospitalets køkken og de medicinske sengeafsnit havde 24. maj besøg af repræsentanter fra 'Canadian Frailty Network'. De canadiske gæster var taget til Horsens for at se og høre om hospitalets ernæringspolitik og den tilhørende produktion af 'hjemmelavet' økologisk mad.

 • Marie Højriis Storkholm tiltræder 1. juni som ledende overlæge i Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens. Marie er speciallæge i gynækologi og obstetrik og på vej med en ph.d.-afhandling inden for forandringsledelse.

 • De kan hjælpe med rådgivning, support og det praktiske omkring f.eks. valg af udstyr, når det gælder telemedicinske løsninger. Læs meget mere om dine nye kolleger i Fælles Servicecenter for Telesundhed, som netop er flyttet ind på hospitalet.

 • Det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' er for alvor ved at tage form, og i midten af juni vil totalentreprenøren NCC overdrage det nye byggeri til hospitalet. Se fotos fra de nye sengestuer mv.

 • Per Bo Nørgaard Andersen er 1. maj tiltrådt den nyoprettede stilling som daglig leder af Fælles Servicecenter for Telesundhed. Centret er et fælles offentligt initiativ, som tilbyder kommuner og hospitaler hjælp til at drive og rådgive om borgervenlige løsninger inden for telesundhed.

 • 50 nysgerrige skoleelever fra Dagnæsskolen og Højvangskolen gæstede onsdag d. 25. april Regionshospitalet Horsens for at blive klogere på, hvad man egentlig laver på et hospital.

 • Ca. 150 sjetteklasses elever fra Horsens Kommune rykker 24. april ind på Regionshospitalet Horsens for på egen krop at prøve nogle af de værktøjer og metoder, som hospitalets medarbejdere bruger i deres forskning. Arrangementet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival 'Forskningens Døgn'.

 • Kirurgi har åbnet et nyt korttidsafsnit, hvor personalet tager imod og gør patienter klar til planlagte undersøgelser og operationer. Der er tale om patienter, som har brug for mere pleje og forberedelse, end hospitalets dagkirurgiske center er sat op til, men hvor en egentlig indlæggelse ofte er unødvendig. Mange patienter kan derfor også udskrives direkte fra det nye afsnit.    

 • Stuegang på patientens præmisser: Speciallægerne går nu stuegang i en uge ad gangen på de medicinske sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens. Det skaber bl.a. bedre patientforløb og tidligere udskrivelser.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens er netop blevet evalueret af Sundhedsstyrelsen i forhold til uddannelsen af yngre læger. Afdelingen scorer højst på landsplan.

 • De faglige organisationer har varslet strejke og Danske Regioner lockout i tilfælde af en konflikt. Det vil betyde, at Regionshospitalet Horsens kommer til at køre på nødberedskaber.

 • Årets patienttilfredshedsundersøgelse (LUP 2017) viser en høj tilfredshed blandt de par, som får et barn på Regionshospitalet Horsens. Blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter ligger tilfredsheden samlet på et stabilt niveau i forhold til tidligere år.

 • Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens var for knap ti år siden en af de første danske hospitalsafdelinger til at tilbyde hoftepatienter en kikkertoperation. Nu runder afdelingen kikkertoperation nummer 1000 i registret af hofteopererede.

 • Patienter, som bliver kikkertopereret for bugvægsbrok, får forstærket bugvæggen med et net. Læge Sanne Shiroma Harsløf fra Regionshospitalet Horsens klarlægger i en ny ph.d.-afhandling, hvorvidt nettypen og fastgørelsen på bugvæggen spiller en rolle for patientens oplevelse af smerter, livskvalitet og eventuel gendannelse af brokket.

 • Både borgere og klinikere kan få hjælp og rådgivning om telemedicinske løsninger hos 'Fælles Servicecenter for Telesundhed'. Centret rykker pr. 1. maj til Horsens.

 • Else Marie Vestergaard er pr. 1. april 2018 ny ledende overlæge i Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens.

 • Gravide fra Skanderborg, Horsens, Hedensted og Odder føder almindeligvis på Regionshospitalet Horsens. Nu barsler hospitalet selv med et digitalt mor/barn univers, hvor kommende forældre kan hente faglig information om graviditet, fødsel og barsel.

 • Region Midtjylland ansætter ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg, Nils Falk Bjerregaard, som ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens.

 • Regionsrådet bevilgede 31. januar 2018 12,7 mio. kr. til at samle fødeafsnit og Afsnit for Mor og Barn og udvide antallet af barsels- og fødestuer på Regionshospitalet Horsens.