Region Midtjylland har etableret det første danske akademi, som skal videreuddanne danske skopi-læger efter engelsk forbillede. Akademiet er forankret på Regionshospitalet Horsens og drives i et tæt samarbejde med Afdelingen for Folkeundersøgelser i Randers.

- Hvis vi skal nedsætte dødeligheden af tarmkræft, så er det ikke nok at gennemføre flere screeningsundersøgelser. Så skal vi også forbedre kvaliteten af de tarmundersøgelser, vi laver.

Sådan siger overlæge og klinikchef Thomas Møller Jensen, Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens, om baggrunden for at etablere det første danske akademi for koloskoperende læger.

Akademiet og det tilhørende uddannelsesprogram er udarbejdet efter engelsk forbillede, fordi englæderne er meget langt fremme med uddannelse af deres lægestab. De har bl.a. en meget høj gennemførelsesprocent, når de udfører koloskopier (kikkertundersøgelser af tarmen).

- Mange patienter får ved koloskopien fjernet polypper, der forstadier til kræft, og mange skal efterføglende indgå i kontrolprogrammer, da de har en øget risiko for at få polypper igen. For dem er det særligt vigtigt at blive undersøgt systematisk af eksperter, og derfor har vi lagt mange kræfter i at få etableret et færdigt koncept for videreuddannelse af vores kolleger på et højt fagligt internationalt niveau, siger Thomas Møller Jensen.

De engelske eksperter har været i Horsens ad flere gange for at undervise regionens mest erfarne koloskopører, så de har kunnet varetage den videre undervisning af koloskoperende læger.

Det er i dag overlæge Mogens Harrits Jepsen, Hospitalsenheden Vest, og klinikchef Thomas Møller Jensen, som står for den daglige kursusledelse og udvikling af kurserne i samarbejde med Center for Kompetenceudvikling.

Målet er, at koloskopierne bliver både mindre risikable og ubehagelige for patienterne, samtidig med, at undersøgelsesresultaterne bliver endnu mere sikre.

Samtidig indeholder uddannelsesprogrammet også en monitoreringsindsats af koloskopierne over tid.

Regionshospitalet Horsens har et af landets højeste aktivitetsniveauer, når det gælder endoskopier. Der gennemføres årligt ca. 14.000 endoskopier, hvoraf ca. 8.500 er koloskopier.

Fakta om forebyggelse og behandling af tarmkræft:

  • I Danmark screener vi for tarmkræft. Borgere på 50-75 år tilbydes en undersøgelse for spor af blod i afføringen, og findes der spor af blod, tilbydes de en koloskopi.
  • En koloskopi er en kikkertundersøgelse af tarmen, hvor man undersøger for kræft og polypper. Polypper er mulige forstadier til kræft.
  • Ca. halvdelen af alle danskere over 65 år har polypper i tarmen.
  • 30-50 % af de patienter, der har fået fjernet polypper i tarmen, har polypper igen efter tre år. Det indikerer, at man dels ikke får fjernet alle polypper under koloskopien, og at nogle af dem vokser ud igen, fordi de ikke altid kan fjernes helt.
  • Udenlandske undersøgelser har tidligere vist, at tarmkræft hos mennesker, som tidligere har fået fjernet polypper, i 25 % af tilfældene er lokaliseret til det tidligere polypsted.