Tirsdag den 13. november gennemføres en større beredskabsøvelse på Regionshospitalet Horsens. Der vil i eftermiddagstimerne være synligt politi og redningsmandskab i og omkring hospitalet. Alt patientbehandling og alle besøg foregår som normalt.

 

Sydøstjyllands Brandvæsen og Politi samt Præhospitalet vil i samarbejde gennemføre beredskabsøvelsen på hospitalet i tidsrummet kl. 12.00-15.00.

 

Øvelsen vil have et sådant omfang, at patienter og borgere, som opholder sig på hospitalet, vil kunne opleve synligt politi og redningsmandskab, ligesom der vil være ekstra udrykningskørsel til og fra regionshospitalet.

 

På dagen vil p-pladserne foran Indgang B, Nye Nord, blive afspærret i tidsrummet kl. 12-15, hvor øvelsen varer.

 

Vejen til og fra Indgang A – Hovedindgangen – vil dog være fuldt tilgængelig igennem hele dagen.