Fælles Servicecenter for Telesundhed, som flyttede ind på hospitalet den 1. maj i år, består af en daglig leder og en teknisk administrativ medarbejder. Begge er nyansatte.

Ny leder af centret

Per Bo Nørgaard Andersen skal stå i spidsen for centret. Han kommer med relevant ledelsesmæssig erfaring og forståelse for det tværsektorielle offentlige samarbejde.

Bl.a. har Per Bo fungeret som organisations- og ledelseskonsulent i forskellige offentlige virksomheder og bestredet jobbet som chef for Koncern HR Udvikling i Region Midtjylland. Han kommer senest fra en stilling som konstitueret HR- chef i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune. 

Uddannelsesmæssigt har Per Bo bl.a. en master inden for Public Governance/offentlig ledelse fra Aalborg Universitet/CBS og medforfatter til borgen 'På tværs - grænsekrydsende ledelse og samarbejde'. 

Ny teknisk administrativ medarbejder


Jobbet som teknisk administrativ medarbejder bestrides fra og med 1. juni af Marlene Kristensen.

Marlene har haft egen virksomhed inden for web, markedsføring og coaching og kommer senest fra en stilling som IT supporter i Region Midtjylland.

Hun er uddannet datamatiker suppleret med en coach uddannelse og en economical markering manager uddannelse.

Både Per og Marlene får en tæt kontakt til relevante sundhedsfaglige medarbejdere og ledere i samarbejdskommunerne og på hospitalerne i regionen.

Om Fælles Servicecenter:

  • Fælles Servicecenter for Telesundhed blev etableret som et projekt for tre år siden, da 19 kommuner, Region Midtjylland og tre private aktører gik sammen om at udvikle et servicetilbud til offentlige virksomheder og institutioner.

  • I dag er det fælles servicecenter veletableret og leverer logistik, indløb og support til både sundhedsfaglige og borgerne.

  • Projektet overgik pr. 1. maj til drift og i samme forbindelse flyttede centret ind på Regionshospitalet Horsens.

  • Fælles Servicecenter for Telesundhed refererer til sundheds-styregruppen i den midtjyske landsdel, som består af Region Midtjylland, de 19 kommuner samt praktiserende læger fra området.

  • Centret er nu placeret på Regionshospitalet Horsens med baggrund i hospitalets flerårge erfaring med telemedicin både i klinikken og Sundheds-it.