Ortopædkirurgi og Medicinsk Afdeling er i fællesskab blandt de fem nominerede til den regionale Smartpris, som uddeles ved Innovationsdagen den 24. oktober. 

 

Hele 91 løsninger blev i år indstillet til enten Initiativ- eller Smartprisen.

Blandt dem har Priskomitéen plukket de ti bedste løsninger ud og nomineret fem til hver af de to priser.

Fra Regionshospitalet Horsens er følge-hjem-indsatsen for hoftebrudspatienter blandt de fem nominerede til Smartprisen.

Priserne bliver uddelt på den regionale Innovationsdag 2018, som foregår den 24. oktober i Tivoli Friheden i Aarhus. 

Kort beskrivelse af løsningen:

Patienter over 75 år med hoftenær fraktur tilbydes at blive fulgt hjem af en følge-hjem-medarbejder på udskrivelsesdagen. Følge-hjem-medarbejderen besøger patienten i eget hjem på udskrivelsesdagen. Ved dette besøg bliver der i samarbejde med patienten, de pårørende og kommunens medarbejdere udarbejdet mål for efterforløbet. Der vil blive taget udgangspunkt i identificerede problemer fra indlæggelsesforløbet.

Dagen efter udskrivelsen tilbydes patienten, de pårørende og kommunens medarbejdere en telefonisk eller telemedicinsk opfølgning af de opstillede mål, eventuelle problemstillinger, observationer osv. Fra udskrivelsesdagen og 7 dage frem er det muligt for kommunens medarbejderen at få en specialiseret rådgivning ved følge-hjem-medarbejderen, hvor der er mulighed for geriatrisk/ortopædkirurgisk lægefaglig sparring.

Løsningen er inspireret af følge-hjem-ordninger på Medicinsk Afdeling inden for geriatri og KOL på Regionshospitalet Horsens.

Indstillet:

Anne-Mette Viberg Sørensen, Ortopædkirurgi
Berit Falkesgaard Nørgaard, Medicinsk Afdeling
Birgitte Bigom Nielsen, Ortopædkirurgi