Sanne i midten med sine vejledere, fra venstre Hans Friis-Andersen, Pål Wara og Nellie Bering Zinther.

Patienter, som bliver kikkertopereret for bugvægsbrok, får forstærket bugvæggen med et net. Læge Sanne Shiroma Harsløf fra Regionshospitalet Horsens klarlægger i en ny ph.d.-afhandling, hvorvidt nettypen og fastgørelsen på bugvæggen spiller en rolle for patientens oplevelse af smerter, livskvalitet og eventuel gendannelse af brokket.

Hvert år bliver 1700 personer kikkertopereret for bugvævsbrok. Men indtil nu har kirurgien manglet viden om, hvilken metode, der er bedst til at fiksere nettet på bugvæggen, og om net og fikseringsmetode påvirker hinanden.

Læge Sanne Shiroma Harsløf fra Kirurgi, Regionshospitalet Horsens, har som led i sin ph.d.-afhandling og sammen med sit forskerteam efterprøvet en fremherskede teori om, at smerter efter en operation afhænger af, hvordan nettet fikseres på bugvæggen.

Et af projektets studier blev gennemført på får og viste, at det bl.a. er samspillet mellem net og fikseringstype, som bestemmer, om nettet skrumper, og om der efterfølgende dannes sammenvoksninger.

Det andet studie, som blev gennemført på patienter, viste, at typen af fiksering ikke spiller nogen rolle for patientens smerter, livskvalitet eller gendannelse af brok.

- Vi kan på baggrund af vores videnskabelige arbejde ikke bekræfte den fremherskende teori om, hvad der forårsager smerter efter en operation for bugvægsbrok, forklarer Sanne Harsløf.

- Eventuelle smerter efter operationen skyldes angiveligt den samlede operation snarere end fikseringstypen alene, siger Sanne Shiroma Harsløf.

Sanne Shiroma Harsløf forsvarede sin ph.d.-afhandling ved et offentligt forsvar fredag den 9. marts 2018.

Fakta om ph.d.-projektet:

  • Titel: 'Smerter, livskvalitet, recidiv og adhærencer efter laparoskopisk ventralherniotomi: Et klinisk, randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet studie af tre fikseringsmetoder samt et dyreeksperimentelt studie'.
  • Ph.d.'en består af hhv. et klinisk forsøg og et dyreeksperimentelt forsøg.
  • Samarbejdspartnere i projektet er: Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt Kirurgi, Regionshospitalet Horsens.

  • Ph.d.-projektet er støttet af Aase og Einar Danielsens Fond, Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal), Klein og hustru (lægeforeningen) samt Overlæge Jørgen Werner Schous og hustru, Else-Marie Schou, født Wonge's fond.