Hospitalets Hoved-Medudvalg (HMU) er nu klar med et høringssvar til det budgetforslag, som regionsrådsformand Anders Kühnau udsendte den 22. august, og som bl.a. rummer besparelser for 195 mio. kr. i 2019 og 295 mio. kr. i 2020.

HMU udtrykker i høringssvaret stor bekymring for, at der igen skal spares på Regionshospitalet Horsens, bl.a. fordi hospitalet er ramt af en markant demografisk vækst i optageområdet, og i forvejen er et af de mest produktive offentlige hospitaler i Danmark. 

Dertil kommer, at hospitalet har en strukturel ubalance, som vi kun har kunnet afhjælpe med tidligere års mindreforbrug, men disse midler er imidlertid tæt på at slippe op,  hvorfor hospitalet står over for yderligere besparelser oven i de regionale over de kommende år.

Læs hele høringssvaret her.

Se pressemeddelelser, vigtige datoer mv. i behandlingen af budgetforslaget her.