26.03.2018

Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens er netop blevet evalueret af Sundhedsstyrelsen i forhold til uddannelsen af yngre læger. Afdelingen scorer højst på landsplan.

Sundhedsstyrelsens uddannelsesinspektorer kommer løbende rundt på landets hospitaler og tjekker op på, hvordan afdelingerne håndterer de yngre lægers uddannelse.

Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens har netop haft besøg og ligger aktuelt som landets topscorer inden for ortopædkirurgi med 61 ud af 64 mulige points. Det er en målopfyldelse på intet mindre end 96 %.

- Vi har de senere år arbejdet målrettet på at gøre for holdene for de yngre uddannelseslæger endnu bedre, og det afspejler sig nu i inspektorvurderingen, siger uddannelsesansvarlig overlæge Ole Kristensen.

- Vi har bl.a. fået indarbejdet mere systematik i vores håndtering af de yngre lægers uddannelse, og vi prioriterer et godt læringsmiljø meget højt med løbende supervision og feedback. Det betyder i sidste ende, at vi får uddannet nogle rigtig dygtige speciallæger, forklarer Ole Kristensen.

Afdelingen har bl.a. indført 'professorambulatoriet', hvor de yngre læger følger en erfaren læge inden for samme speciale. Efter noget tid tager de uddannelsessøgende læger selv over, mens den erfarne læge står på sidelinjen og superviserer. Det giver intensiv læring på forholdsvis kort tid.

De uddannelsessøgende læger deltager også i de møder, hvor uddannelse og forskning bliver diskuteret bordet rundt.

Bag alle de uddannelsesrelaterede aktiviteter ligger en klar holdning til at gøre tingene ordentligt og sætte læring i højsædet.

- Nu handler det om at fastholde de gode resultater, så de uddannelsessøgende læger også får et højt udbytte af at være hos i fremtiden, og så vi fortsat kan rekruttere blandt de dygtigste læger, siger Ole Kristensen.

Fakta om Ortopædkirurgi's uddannelsesindsats, yngre læger:

  • Ortopædkirurgi er normeret til tre introlæger, tre læger i begyndelsen af hoveduddannelsesforløb og tre, som er længere i deres hoveduddannelsesforløb.

  • Alle uddannelsessøgende læger følger en tilrettelagt uddannelsesplan og har en vejleder på afdelingen.

  • Den uddannelsesansvarlige overlæge i Ortopædkirurgi er overlæge Ole Kristensen, den uddannelseskoordinerede yngre læge er Mathias Bjerring Ho.

  • Afdelingen har øget de akademiske kompetencer hen over de senere og har i dag hospitalets højeste forskningsaktivitet med en post.doc og flere ph.d.'ere.Alle de uddannelsessøgende læger i afdelingen er forskningsaktive.