Foto fra sidste års 'Hvad er vigtigt for dig?'-dag 

Sundhedsprofessionelle verden over markerer 6. juni betydningen af at sætte patienterne først og lytte til deres ønsker og forventninger. I år er det hele hospitalet, som tager patientens dagsorden til sig og bakker op om dagen.

'Hvad er vigtigt for dig?' er et initiativ, som understøtter det vigtige arbejde med patientinddragelse, og som er helt i tråd med den regionale overordnede vision om at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Derfor er endnu flere afdelinger og afsnit fra Regionshospitalet Horsens tilmeldt arrangementet i år. Helt præcist er otte afdelinger og afsnit med, herunder Livsstilscenter Brædstrup.

- At sætte patienten først betyder, at vi som fagprofessionelle får spurgt ind til patientens og de pårørendes ønsker og forventninger. Det er første skridt i bestræbelserne på at hjælpe patienterne og deres pårørende med at leve det liv, som de gerne vil på trods af den sygdom, de måtte have, siger oversygeplejerske Hanne Gyldenløve fra Medicinsk Afdeling.

- Vi vil blive bedre til at vidensdele og balancere i dialogen med patienten, hvor patienten er ekspert i sin egen situation, og vi er eksperter i behandlingen.

Dagen er også vigtig, fordi undersøgelser viser, at patientinddragelse kan skabe bedre resultater for den enkelte patient, højne patientsikkerheden og næsten altid også giver større tilfredshed.

'Hvad er vigtigt for dig'-dagen arrangeres af Trygfonden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og markeres over hele verden.