Rekruttering og fastholdelse er og bliver et vigtigt tema for hospitalet. Prognoserne viser nemlig, at der i fremtiden vil være en del færre medarbejdere til at løse opgaverne inden for sundhedsvæsenet.

Hvordan sikrer vi en dygtig og engageret medarbejderstab på hospitalet, når der i fremtiden bliver endnu mere rift om det sundhedsuddannede personale?

Det er et af de store strategiske spørgsmål, som vi kommer til at arbejde meget mere med på hospitalet hen over efteråret og videre ind i 2019 bl.a. i kraft af en række udvalgsarbejder og en arbejdsgruppe nedsat specielt til formålet.

De nye generationer vil ses og være i fællesskaber

Hospitalets MED-udvalg (HMU) tog i september hul på diskussionen om fremtidens arbejdskraft. Udvalget var samlet til en temadag, hvor fremtidsforsker Marianne Levinsen bl.a. talte om de nye generationers ønsker og behov i forhold til deres kommende arbejdsplads.

- De nye generationer er de første digitalt indfødte, som er vant til at multitaske med lektier, sms'er og tv på samme tid. De er storbrugere af internettet og gode til at netværke samtidig med, at de er vant til at blive set og hørt i de fællesskaber, de indgår i, forklarede Marianne Levinsen.

For de unge er det særlig vigtigt med synlige karrieremuligheder og personlig udvikling – samt fællesskaber, som de kan indgå i med andre som dem selv. De vil gerne have løbende anerkendelse for deres indsats. Ikke blot i form af ros men også i form af konkrete forklaringer på, hvorfor medarbejderen har fortjent at blive rost.

Gode introforløb og løbende feedback var nogle af de bud, som Marianne Levinsen gav på indsatser, som kan være med til at tiltrække og fastholde netop den yngre del af arbejdsstyrken.

Trivsel og arbejdsglæde fastholder

Når det gælder fastholdelse af medarbejdere, så gav Marianne Levinsen også nogle gode råd med på vejen.

Her handler det i ligeså høj grad om trivsel og arbejdsglæde, som bl.a. påvirkes af medarbejderens mulighed for frihed i opgaveløsningen, balancen imellem arbejde og fritid samt fokus på arbejdsmiljøet og den daglige trivsel.

- Skal man give et godt råd til lederne og kollegerne i afdelingen, så er det at holde øje med den daglige trivsel og tage fat i eventuelle problemer, hvis noget er under opsejling. Trivsel i hverdagen handler i høj grad om social støtte fra de nærmeste kolleger og chefen.

På hospitalet skal en arbejdsgruppe nu komme et bud på en overordnet ramme for hospitalets indsatsområder inden for rekruttering og fastholdelse (trivsel og arbejdsglæde).

Foruden HMU så har afdelingsledelseskredsen, MVU-udvalget (udvalget for mellemlange uddannelser) og hospitalets sygeplejefaglige råd også drøftet udfordringer og muligheder på det fremtidige arbejdsmarked, som hospitalet er en del af.