Det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord' er for alvor ved at tage form, og i midten af juni vil totalentreprenøren NCC overdrage det nye byggeri til hospitalet.

Det har krævet en stor indsats og et stærkt samarbejde af de over 100 håndværkere, bygherrerepræsentanter, rådgivere og byggeledere, som igennem de seneste mange måneder har arbejdet på opførelsen af Nye Nord.

Byggeriet er lige nu inde i den afsluttende testfase og vil medio juni bliver overdraget fra NCC til Regionshospitalet Horsens.

Projektchef Bjarne Tang Lauridsen fra Byggeri og Anlæg fremhæver også det tætte samarbejde mellem hospitalets medarbejdere og byggeorganisationen som udbytterigt, bl.a. fordi hospitalets medarbejdere blev involveret, allerede mens byggeriet var under planlægning.

- Vi får et byggeri kendetegnet ved en rigtig god indretning og sammensmeltning med det eksisterende hospital. Vi får desuden en god udnyttelse af de kvadratmeter, vi har haft til rådighed, siger Bjarne Tang Lauridsen.

Samarbejdet har bl.a. resulteret i, at såvel de patientnære rum som personalerum, køkkenfaciliteter og rum til serviceopgaver er blevet indrettet endnu mere optimalt.

Nyskabelser: Auditorium og rørpost

Som noget helt nyt får regionshospitalet et auditorium i Nye Nord med stole og borde til 160 tilhørere samt to pladser til kørestolsbrugere.

Auditoriet forsynes med moderne AV-udstyr, så tilhørere eksempelvis kan følge direkte med i en operation på storskærmen.

- Med auditoriet får vi langt bedre rammer for store undervisningsseancer, konferencer og stormøder, end vi har i dag. Det giver helt nye muligheder for at dele viden på tværs, undervise og formidle hospitalets forskning, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- De fysiske rammer kan således være med til at løfte hospitalets strategiske indsatser såsom den faglige udvikling, som bl.a. er afgørende for, at vi også i fremtiden kan give patienterne den bedste behandling og pleje.

En anden nyhed er et rørpostsystem, som etableres på alle niveauer i Nye Nord og senere også i Akutafdelingen og højhuset. Rørpostsystemet gør det muligt for hospitalets medarbejdere at sende blodprøver med rørpost direkte til hospitalets laboratorium.

Endelig får det nye byggeri to lukkede, udendørs gårdrum med kunstudsmykning og beplantning. Gårdrummene giver dagslys til alle etagerne i det nye byggeri.

Sådan indrettes Nye Nord

Nye Nord fordeler sig over fire etager og en kælder.

Niveau 1 kommer til at indeholde klinikkerne. Først skal niveau 1 dog bruges til sengestuer, mens højhuset renoveres.

Niveau 2 er det akutte plan med fem nye operationsstuer samt et afsnit med intensiv og opvågning, herunder et perioperativt område. Akutområdet etableres i niveau med hospitalets nuværende operationsgang og akutafdeling.

På de to øverste etager (niveau 3 og 4) etableres sengeafsnit med i alt 58 en-sengsstuer med eget bad og toilet. Fire af stuerne indrettes til særligt store patienter.

På de to øverste etager etableres også et anretterkøkken og fælles opholdsstue, så patienterne kan mødes og nyde deres mad.

Kælderen er forbeholdt personale, transport og teknik, deriblandt en automatisk sengevasker.

Fakta om Nye Nord:

  • Nybyggeri på 9100 m2 (eksklusiv kælder)
  • Fire etager over jorden + kælder
  • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af de byggeprojekter, som gennemføres på Regionshospitalet Horsens.
  • Opføres i totalentreprise med NCC som totalentreprenør og med Sweco og Arkitema som bygherrerådgivere og Midtconsult og Link som NCC´s rådgivere.
  • Opføres i Energiklasse 2020.

Fakta om byggeprojekterne:

  • Udvidelsen og moderniseringen af Regionshospitalet Horsens består af primært tre store byggeprojekter: Opførelsen af Nye Nord, udvidelse og renovering af Akutafdelingen samt renovering af eksisterende bygninger, herunder højhuset.
  • Byggeprojekterne er indbyrdes afhængige. Bl.a. kan renoveringen af hospitalets højhus gå i gang, når klinikker og sengeafsnit kan flytte ud af højhuset og ind i Nye Nord.
  • Byggeprojekterne gennemføres 2015-2025 for ca. 800 mio. kr.
  • Arealudvidelse fra 46.000 m2 til 59.000 m2.
  • Større kapacitet i form af bl.a. flere senge, klinikfunktioner og operationskapacitet.