Kick off LILLE.jpg

Fælles Servicecenter for Telesundhed er nu i gang, og det blev officielt markeret af partnere, samarbejdsrelationer og leverandører den 24. september. En business case viser et stort potentiale i et yderligere samarbejde på tværs af kommuner, praksis og region.

Fælles Servicecenter for Telesundhed fungerer nu på tværs af de 19 kommuner, praksis og alle hospitalerne i Region Midtjylland.

Det betyder, at såvel borgere som sundhedsfaglige nu kun behøver at kontakte ét sted, når de skal have hjælp til en telemedicinsk løsning.

I praksis aftaler de sundhedsfaglige – hvad enten de kommer fra kommunen, praksis eller hospitalerne i Region Midtjylland - med borgeren, hvilket telemedicinsk tilbud, borgeren skal have og bestiller løsningen hos Fælles Servicecenter. Falck A/S leverer herefter service, support og teknik.

- I Fælles Servicecenter har vi fra begyndelsen haft fokus på at gøre det enkelt og trygt for borgeren at bruge telemedicinske løsninger samt enkelt og let for de sundhedsfaglige. Vi tager af os af de praktiske og rådgiver omkring de tekniske udfordringer, der kan være i forbindelse med en opstart, så de sundhedsfaglige kan fokusere på kerneopgaven, siger Per Bo Nørgaard, daglig leder af Fælles Servicecenter.

Der ligger imidlertid et stort potentiale i at udvide samarbejdet yderligere f.eks. i form af standardisering af servicetilbud, skalering og stordrift på tværs. Det viser en business case, som Fælles Servicecenter for Telesundhed har fået udarbejdet.

- Der er basis for at gøre endnu mere sammen på tværs f.eks. i form af ikke bare et fælles set up inden for service, support og logistik men inden for den organisatoriske og teknologiske infrastruktur. Business casen peger også på fordele ved at få nogle mere ens processer og samarbejdsflader på tværs af sektorerne, siger Per Bo Nørgaard.

Visionen med Fælles Servicecenter for Telesundhed er at skabe fundamentet for en enkel og tryg telesundhed for borgere og sundhedsfaglige i den midtjyske landsdel.

Fælles Servicecenter blev etableret på projektbasis i 2013 og frem til 2018, hvor det gik i drift. 

Regionshospitalet Horsens er værtsorganisation for centret.