Partierne i Region Midtjylland indgik 5. september forlig om budget 2019, som forventes endeligt vedtaget på regionsrådsmødet den 26. september. Læs om konsekvenserne for Regionshospitalet Horsens og den videre proces her.

Som en del af aftalen besluttede partierne at finde besparelser for 138,6 mio. kr. i budget 2019 og 266,9 mio. kr. i 2020.

Besparelserne skal bl.a. findes gennem strukturændringer, ved at mindske medicinforbruget, digitalisere arbejdsgange, reducere ambulante og akutte besøg på hospitalerne, skære i en række puljer til uddannelse samt på det administrative område.

Hvor meget vi præcist skal spare på Regionshospitalet Horsens er endnu ukendt.

Hvis budgetforliget bliver vedtaget af Regionsrådet i sin nuværende form, så bliver Regionshospitalet Horsens budgetmæssigt ramt af tiltag, der på regionsniveau i 2019 har et samlet besparelsesomfang på 41,3 mio. kr., i 2020 på 139,1 mio. kr. og i 2021 og frem på 144,1 mio. kr.

De konkrete områder, som vi skal finde besparelser indenfor her i Horsens, er øget digitalisering, reduktion af ambulant aktivitet samt reduktion i administrationen.

Hospitalet kan desuden blive økonomisk ramt af de strukturelle besparelsesforslag inden for neurologi, neurohablitering og kardiologi, idet fordelingen af besparelserne endnu ikke er fastlagt. Der skal først foretages analyser og gennemgange af områderne.

Strukturel ubalance kræver yderligere tilpasning

Udover behovet for at lave budgettilpasninger som følge af forliget, så har vi på Regionshospitalet Horsens også brug for at lave budgettilpasninger som følge af en strukturel ubalance igennem flere år.

Indtil videre har vi kunnet afhjælpe ubalancen med opsparede midler (tidligere års mindreforbrug), men midlerne ophører i 2021/2022, og derfor er hospitalet nødt til at spare yderligere oveni i de regionale besparelser hen over de kommende år.

Opgaven bliver nu – med inddragelse af afdelingsledelseskredsen - at fastlægge, hvordan budgetterne skal tilpasses på Regionshospitalet Horsens.