Marie Bagger Bohn er en af de første danske læger, som er blevet ansat i et fleksjob. Det er Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitet, som er gået sammen om at etablere de noget utraditionelle rammer om en ny forskerstilling.

Læger i fleksjob og på deltid er noget af et særsyn i Danmark, bl.a. fordi lægestillinger per definition er normeret til fuld tid.

Så hvad gør læger, som selv bliver ramt af sygdom og derfor ikke kan varetage et fuldtidsjob?

For læge og ph.d. Marie Bagger Bohn blev løsningen noget utraditionel, idet Marie er blevet ansat som post.doc. på Regionshospitalet Horsens men på nedsat tid. Stillingen er oprettet i et samarbejde med Aarhus Universitet og i tilknytning til et nyt forskningscenter, som skal etableres på hospitalet inden hofteledsbevarende kirurgi.

- Jeg er bare så glad for, at vi har fundet frem til denne løsning, hvor jeg fortsat kan arbejde med det, jeg er uddannet til, men hvor rammerne og forventningerne er nogle andre, end hvis jeg blev ansat under helt almindelige vilkår. Det giver mig masser af livskvalitet at være tilbage i mit fag , siger Marie Bagger Bohn.

Tilbage efter en kræftsygdom

Marie Bagger Bohn fik en kræftsygdom i 2012. Hun har været igennem et længerevarende behandlingsforløb og har i dag nogle senfølger af sygdoms- og behandlingsforløbet, som gør det svært at passe et fuldtidsjob. Men så fik overlæge og kollegaen Jeppe Lange ideen til en ansættelse i et fleksjob.

- Jeg kan dels ikke arbejde så mange timer som tidligere, og dels kan jeg være nødt til at skulle tage en pause undervejs, forklarer Marie Bagger Bohn, som også har en familie, hun skal passe, med bl.a. to børn.

På trods af sygdomsforløbet lykkedes det alligevel Marie at færdiggøre sin ph.d. i juni 2017. Men et forskerjob på almindelige betingelser kommer hun ikke til at varetage.

- Læge- og forskerbranchen er kendt for at være lidt af en Tarzan-kultur. Men med mit eget eksempel vil jeg gerne være med til at vise, at der findes andre muligheder også i lægeverdenen, hvis man af en eller anden grund ikke kan arbejde for fuld skrue. Det kræver naturligvis, at arbejdsgiveren er indstillet på at gå nye veje, og sådan én var jeg heldig at finde her i Horsens, siger Marie Bagger Bohn.

En gevinst for begge parter

Det er afdelingsledelsen i hospitalets ortopædkirurgiske afdeling, oversygeplejerske Birgitte Bigom og ledende overlæge Karsten Krøner, som har ansat Marie Bagger Bohn i det første lægejob på fleksjob-betingelser.

Karsten Krøner mener, der er tale om en win win situation og vil gerne være med til at gå forrest på en arbejdsplads, som tager et socialt ansvar.

- Med Marie får vi en dygtig medarbejder med kompetencerne til at varetage nogle aktuelle opgaver, som vi har brug for at få løst. Vi gør dermed også brug af den lange uddannelse, som Marie har taget.  Det bliver bare ikke i så mange timer ugentligt, som hvis ansættelsen var på almindelige vilkår, men det har vi fået til at passe med det projekt, som Marie skal være en del af, forklarer Karsten Krøner.

- Alternativt skulle Marie måske ud i et fleksjob inden for en anden branche, og så ville hendes lægefaglige kompetencer slet ikke komme i spil. Ansættelsen af Marie her på hospitalet er altså på alle måder en gevinst for alle parter, og vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde, siger Karsten Krøner.

CV Marie Bagger Bohn:

  • Uddannet læge i 2002
  • Ph.d. i 2017 med afhandlingen 'Rekonstruktion af det forreste korsbånd i knæet med nye anatomiske operationsmetoder'.
  • Tidligere dansk atlet, som primært konkurrerede i stangspring. Har bl.a. vundet mange danske mesterskaber og satte dansk rekord i stangspring ved OL i 2000 i Sydney.
  • Ansat i 2018 som post.doc. på Regionshospitalet Horsens og i et samarbejde med Aarhus Universitet.