Marie Højriis Storkholm, ledende overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling ved Karolinska Instituttet i Sverige. Afhandlingen fokuserer på innovation inden for de kliniske arbejdsprocesser, når målet er at skabe forbedringer for færre omkostninger.

Ph.d.-afhandlingen, som Marie Højriis Storkholm netop har forsvaret, fokuserer på forandringsledelse under titlen 'Innovation inside the box: How contextual constraints can contribute to  improvement of health care'.

Formålet med afhandlingen har været at afdække, hvordan et sæt givne rammer i form af lavere omkostninger og højere kvalitet (patienttilfredshed og patientoplevet værdi) kan bruges til at drive innovation inden for sundhedsvæsenet.

Marie Højriis Storkholm har med udgangspunkt i en konkret afdeling undersøgt, hvordan en bestemt tilgang (Triple-Aim) til forandringer virker på henholdsvis individ og på organisationsniveau, og hvordan ledere i sundhedsvæsenet kan håndtere krav og rammer uden at gå på kompromis med patienttilfredsheden. Et delstudie i afhandlingen validerer desuden en specifik metode til at vurdere organisationers parathed, når det gælder forandringsprocesser, som skal skaleres.

Den faglige vej til forbedringer
Afhandlingen konkluderer, at besparelseskrav kan bruges til at forbedre patientforløb og organisatoriske stukturer, såfremt ledere vælger den "faglige vej”. Den faglige vej inkluderer: Tværfaglig involvering af medarbejdere, dybdegående analyser af patientforløb og et ambitiøst formål, der ligger i tråd med klinikeres grundlæggende ønske om at forbedre patientbehandlingen. At integrere teoretisk viden omkring kompleksitet kan forstørre effekten af forbedringsarbejdet.

Afhandlingen konkluderer også, at ledere bør være særligt opmærksomme på, at arbejdet med komplekse udfordringer og besparelser medfører et højt niveau af bekymring og sikkerhed, hvilket bør håndters aktivt, når afdelinger står over for sparekrav.

Teori omsættes til praksis
Efter et veloverstået forsvar fredag den 9. november ser Marie nu frem til at bruge den viden og de kompetencer, som hun har oparbejdet gennem arbejdet med ph.d.-afdelingen, yderligere i praksis.

- I Kvindesygdomme og Fødsler ser vi teamsamarbejdet på tværs som et godt udgangspunkt for at skabe de bedste løsninger for både patienter og personale ud fra de givne rammer, og det gælder både i forbindelse med udviklings- og driftsopgaver.

Marie Højriis Storkholm er oprindelig uddannet speciallæge i obstetrik og gynækologi og var ansat på Aarhus Universitetshospital, da hun begyndte sin ph.d-afhandling i 2014. Hun har været ledende overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens, siden juni 2018. 

Afhandlingen kan findes på: 
https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46480