15.06.2018
 
Mandag den 18. juni kl. 12 genåbner den oprindelige til- og frakørselsvej fra Sundvej til Regionshospitalet Horsens. Vejen vil ligesom tidligere være farbar i begge retninger.
 
Den oprindelige til- og frakørsel til hospitalet har været afspærret siden september 2016, hvor opførelsen af det nye hospitalsbyggeri Nye Nord gik i gang.
 
Nybyggeriet er nu nået så langt, at udenomsarealerne kan genetableres og dermed også den oprindelige indkørsel og vej på den nordøstlige side af det nye byggeri.
 
Vejen vil ligesom tidligere blive farbar i begge retninger, så bilister fremover kan komme både til og fra hospitalet via Sundvej.
 
Patienter og samarbejdspartnere har i perioden siden afspærringen af den oprindelige til- og frakørsel benyttet sig af en midlertidig, ensrettet indkørsel nogle få hundrede meter længere henne ad Sundvej. Den midlertidige indkørsel vil fortsat være åben nogle dage.
 

Fakta om Nye Nord:

 • Nybyggeri på 9100 m2 (eksklusiv kælder)
 • Fire etager over jorden + kælder
 • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af de byggeprojekter, som gennemføres på Regionshospitalet Horsens.
 • Opføres i totalentreprise med NCC som totalentreprenør og med Sweco og Arkitema som bygherrerådgivere og Midtconsult og Link som NCC´s rådgivere.
 • Opføres i Energiklasse 2020.
 • Nye Nord skal gøre det muligt at tilbyde patienterne akut og planlagt hospitalsbehandling i tidssvarende rammer.
 • De første patienter forventes modtaget i den nye bygning i begyndelsen af 2019.
 

Fakta om byggeprojekterne:

 • Udvidelsen og moderniseringen af Regionshospitalet Horsens består af primært tre store byggeprojekter: Opførelsen af Nye Nord, udvidelse og renovering af Akutafdelingen samt renovering af eksisterende bygninger, herunder højhuset.
 • Byggeprojekterne er indbyrdes afhængige. Bl.a. kan renoveringen af hospitalets højhus gå i gang, når klinikker og sengeafsnit kan flytte ud af højhuset og ind i Nye Nord.
 • Byggeprojekterne gennemføres 2015-2025 for ca. 800 mio. kr.
 • Arealudvidelse fra 46.000 m2 til 59.000 m2.
 • Større kapacitet i form af bl.a. flere senge, klinikfunktioner og operationskapacitet.

 

Oversigtskort over hospitalet.