22.02.2018

Både borgere og klinikere kan få hjælp og rådgivning om telemedicinske løsninger hos 'Fælles Servicecenter for Telesundhed'. Centret rykker pr. 1. maj til Horsens.

Det skal være nemt for borgerne at få hjælp til at bruge det telemedicinske udstyr, de får udleveret som en del af deres behandlingsforløb.

Derfor har de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen indgået et unikt samarbejde om at drive Fælles Servicecenter for Telesundhed, der er det første af sin art i Danmark.

Ekspertisen samles ét sted

Med centret behøver borgerne kun at henvende sig et sted, hvis teknikken driller, og uanset hvilken teknisk løsning, de har brug for i deres behandlingsforløb. Tilsvarende kan medarbejdere hente hjælp i centeret, uanset om de arbejder i en kommune eller i regionen.

- Vi er meget glade for at få fælles servicecenter her til Horsens, hvor vi allerede har god erfaring med at bruge telemedicinske løsninger på tværs af kommune, praktiserende læger og hospital, siger sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant og henviser til telemedicin-projektet ’Horsens på forkant med sundhed’, som blev gennemført i et samarbejde mellem Horsens Kommune, praktiserende læger, private aktører og hospitalet.

- Med det fælles servicecenter får vi muligheden for at udbygge vores viden og kompetencer inden for det tværsektorielle samarbejde til gavn for ikke mindst patienterne men også de i alt 20 samarbejdspartnere i projektet.

Fælles Servicecenter for Telesundhed får 2-3 ansatte og skal samarbejde med private virksomheder om at løse opgaverne. 

Medarbejderne skal dels hjælpe med at få udstyret hos borgerne til at virke, dels indsamle erfaringer, indgå aftaler og hjælpe med at tage teknikken i brug, så sundhedspersonalet kan koncentrere sig om deres primære opgaver.

Fælles Servicecenter For Telemedicin blev oprindelig etableret på forsøgsbasis i 2015.