ikoner_beredskabsplan.png

Regionshospitalet Horsens får 1. november en ny beredskabsplan. Planen er en del af sundhedsberedskabsplanen for Region Midtjylland.

Regionsrådet har netop godkendt en ny sundhedsberedskabsplan. Det betyder, at en række nye tiltag er igang med at blive implementeret. 

For Regionshospitalet Horsens drejer det sig især om ibrugtagen af den nye beredskabsplan pr. 01. november, hvor alle medarbejdere på hospitalet skal kunne agere i den nye struktur.

Alle afdelinger på hospitalet er i gang med lokal implementering ude i egne afdelinger, hvor de vil hjælpe afdelingernes medarbejdere til at få et godt kendskab til den nye beredskabsplan, herunder også den lokale beredskabsplan, som vil være tilgængelig i eDok pr. 01. november.

Voksdugsøvelser med ny beredskabsplan

I september deltog alle afdelinger i voksdugsøvelser for at teste den nye beredskabsplan. Her blev der - med LEGO-figurer - gennemspillet flere forskellige scenarier, og alle afdelinger kom gennem de roller/funktioner, som de vil have under en beredskabshændelse.

Hen over oktober vil alle afdelinger deltage i planspilsøvelser med fokus på den kommende storøvelse i november, altsammen som led i ibrugtagningen af den nye beredskabsplan pr. 01. november 2018.

Ny film om beredskabsplanen

Regionen har udarbejdet en informationsfilm, som viser hvordan sundhedsberedskabet fungerer i en krisesituation.

Filmen beskriver, hvordan regionen styrer organisationen gennem krisen ved en terrorhændelse, fra der ringes 112, til regionen er tilbage til normal drift.

Medarbejdere kan læse mere om sundhedsberedskabsplanen på intranettet.