Det nye kortidsafsnit er bemandet af en sygeplejerske i dagstimerne. Her kan antallet af patienter svinge mellem 5 og 12, og derfor hjælper en OP-flowskærm og klinisk logistik sygeplejersken med at holde overblik og koordinere de mange opgaver. På billedet er det afdelingssygeplejerske Caroline Riis Mågård (tv) og sygeplejerske Anja Funk Jakobsen (th).

Kirurgi har åbnet et nyt korttidsafsnit, hvor personalet tager imod og gør patienter klar til planlagte undersøgelser og operationer. Der er tale om patienter, som har brug for mere pleje og forberedelse, end hospitalets dagkirurgiske center er sat op til, men hvor en egentlig indlæggelse ofte er unødvendig. Mange patienter kan derfor også udskrives direkte fra det nye afsnit.    

Veltilrettelagte, hurtige og effektive patientforløb.

Det er formålet med et nyt korttidsafsnit, som hospitalets kirurgiske afdeling har åbnet i forlængelse af afdelingens sengeafsnit.

Det nye afsnit modtager og udskriver i dag patienter, som skal have foretaget et ambulant, kirurgisk indgreb. Samtidig fungerer det nye afsnit som modtagefunktion for patienter, som skal have lavet en større operation. Først efter operationen kommer patienterne ind på sengeafsnittet.

- Vi har arbejdet på at optimere patientforløbene, så patienterne kan komme hurtigere hjem igen. I mange tilfælde på den samme dag, som indgrebet har fundet sted, siger afdelingssygeplejerske på det nye korttidsafsnit, Caroline Riis Mågård.

- Det er samtidig en fordel for patienterne, at vi nu har fået adskilt den store gruppe af patienter, som går ind og ud af afdelingen samme dag, med patienter, som skal være indlagte i flere dage. Det har givet en del mere ro i sengeafsnittet, forklarer udviklingssygeplejerske Anette Søgaard.

Effektive patientforløb i nyt byggeri

Kirurgi har i dag som mål at udskrive 90 % af alle patienter, som har fået foretaget en endoskopi (ERCP) eller en mindre hernieoperation på selve dagen. Tilsvarende for 75 % af de patienter, som får lavet en galdeoperation. Og de mål er afdelingen meget tæt på at indfri.

- Vi kan accelerere de ukomplicerede patientforløb. Men oplever patienten komplikationer, så skal der naturligvis fortsat være mulighed for at blive indlagt, siger Caroline Riis Mågård og fortæller, at patientforløbene også er tilpasset forholdene i det nye hospitalsbyggeri Nye Nord. Her rykker afdelingen over i løbet af 2019.

- De nye patientforløb har medført mange nye arbejdsgange, som vi får indarbejdet og finpudset inden flytningen. Vi har f.eks. reduceret en del i antallet af registreringer, fordi vi ikke længere skal tryksårsscreene alle patienter, men kun når der er klinisk indikation for det, forklarer Anette Søgaard.

Kirurgi arbejder fortsat på at optimere patientforløbene bl.a. gennem endnu bedre forberedelse i ambulatoriet forud for både undersøgelser og operationer.