Skal jeg bruge sundhedsloven eller psykiatriloven? Og hvordan beroliger jeg en opkørt patient med psykisk sygdom? Det får læger og plejepersonale hurtigt overblik over i nyt materiale fra psykiatrien.

Psykiatrien har udarbejdet nyt materiale i form af brochurer og plakater med vejledning i forebyggelse, deeskalering og lovgivning i forhold til tvang. Det er udarbejdet til brug for læger og plejepersonale i deres dagligdag på afsnittene.

Formålet med materialet er bl.a. at få nedbragt bæltefikseringer og anden tvang, som kan være en traumatiserende oplevelse for både patienter og personale.

Akutafdelingen har allerede modtaget materialet, men andre afdelinger er også velkomne til at bruge det. Find brochuren og plakaten på intrasiden www.tvangisomatikken.rm.dk.

Her kan medarbejderne bl.a. også se videoer med patienter med psykisk sygdom, der fortæller om deres oplevelser med behandlinger i somatikken, og lederne kan læse om erfaringer med forskellige modeller for samarbejde mellem somatik, psykiatri og primær sektor.