Fra 1. november skal fejlmeldinger af teknisk udstyr ske gennem bestillingssystemet MainManager, mens medicoteknisk udstyr fortsat skal fejlmeldes gennem Medusa.

MainManager.jpg

Fra torsdag den 1. november 2018 skal du benytte et nyt bestillingssystem, når du har brug for hjælp fra Teknisk Afsnit.

Det nye system hedder MainManager og findes både som app i Citrix modulet og som link på intranettet.

Det hidtidige system – Medusa – skal fremover udelukkende benyttes, når der er brug for hjælp til medicoteknisk udstyr.

Mere fleksibelt System

Overgangen til MainManager er besluttet på regionalt niveau, og systemet har allerede været i drift på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt i et års tid. Systemet er dermed testet godt igennem og udmærker sig blandt andet ved at være mere moderne og fleksibelt end Medusa systemet.

Blandt andet er systemet koblet på BSK, så det automatisk fremgår, hvem der har oprettet de enkelte rekvisitioner. Det er også muligt at notere en anden kontaktperson på rekvisitionerne end rekvirenten.

Desuden kan det fremhæves, at MainManager giver mulighed for mailkorrespondance mellem Teknisk Afsnit og opgavens afsender, ligesom det er muligt at sende en bekræftelse, status eller afslutning på de enkelte sager.

Find MainManager på intra eller som app

Når du fremover skal fejlmelde eller bestille hjælp hos Teknisk Afsnit, finder du det nye program via hospitalets intranetside eller via app'en i Citrix.

Når du åbner Main Manager, vil du blive bedt om at oplyse det relevante rumnummer eller udstyrsnummer:

  • Rumnumre findes på dørkarme og består af syv cifre.
  • Foruden de syv cifre er rumnummeret også angivet ved en stregkode og en QR kode.
  • Udstyrsnummeret består af seks cifre på hvid baggrund.
  • Medicoteknisk udstyr er mærket med en gul udstyrslabel og skal fortsat fejlmeldes i Medusa.

Sådan får du hjælp:

  • Har du brug for hjælp til medicoteknisk udstyr mærket med gul udstyrslabel, skal du fortsat benytte Medusa systemet, som du finder under "Selvbetjening" på Regionshospitalet Horsens intranet.
  • Har du brug for hjælp inden for eksempelvis VVS, elektriker, tømrer, maler eller flyt af inventar og lignede, skal du fremover benytte MainManager.
  • Du finder links til MainManager via enten Citrix platformen eller via som tidligere at tilgå rekvisitionsdelen gennem "Teknisk Hjælp" ikonet på intranettet.
  • Har du spørgsmål eller brug for hjælp til MainManager, så kontakt hospitalstekniker Torkil Simonsen torksimo@rm.dk.