Afsnitsledelse O&O 2.jpgAfsnitsledelsen i Operation og Opvågning er fra venstre Tina Fortuna, Betina Oster Christoffersen og Lisbet Tokkesdal Jensen.

Når det nye hospitalsbyggeri Nye Nord åbner i begyndelsen af 2019, så bliver det bl.a. med et helt nyt afsnit i form af 'Operation og Opvågning'. Arbejdsgangene i og indretningen af det nye afsnit er nu for alvor ved at tage form.

Flere patienter vil i fremtiden blive tilbudt et hurtigt og sammenhængende patientforløb, hvis de skal opereres på Regionshospitalet Horsens.

Det nye hospitalsbyggeri Nye Nord bliver nemlig indrettet sådan, at patienter kan møde direkte ind i det nye afsnit 'Operation og Opvågning'. Her vil de både blive gjort klar til operation og vågne op igen efterfølgende.

Mange patienter vil således kunne undgå at blive indlagt i en hospitalsseng.

- 'Operation og Opvågning' bygger på de gode erfaringer og principper, som vi har udviklet og arbejdet med igennem flere år i hospitalets dagkirurgiske center, forklarer oversygeplejerske Christine Dragsbæk Knudsen fra Bedøvelse, Operation og Intensiv.

- Inden for dagkirurgien har vi optimeret operationsforløbene, så patienterne kun har få kontakter og kort eller begrænset ventetid under deres ophold. De undgår også flytninger mellem eksempelvis et senge- og operationsafsnit, forklarer Christine Dragsbæk Knudsen.

Fagpersonalet samles om patienten
Tilsvarende dagkirurgien samles alle aktiviteter omkring de større operationer nu i Nye Nord, hvor 'Operation og Opvågning' kommer til at ligge direkte i forlængelse af den centrale operationsgang.

Fremover vil patienterne, som skal have foretaget et større kirurgisk indgreb inden for enten organkirurgi, gynækologi/obstetrik og ortopædkirurgi, møde direkte ind i 'Operation og Opvågning', og mange vil sågar kunne gå hjem igen den samme dag.

- I det nye afsnit vil fagpersonalet i højere grad blive samlet om patienten i stedet for, at patienten skal rundt i forskellige afsnit for at blive behandlet. Det giver gode muligheder for, at flere fagpersoner kan have en dialog med patienten og hinanden. Patienterne skal jo være trygge ved at komme hurtigt hjem, siger afdelingssygeplejerske Betina Oster Christoffersen.

Afsnittet indrettes også med senge, så patienter fortsat kan overnatte efter operationen, hvis der er brug for det.

Personalegruppen sammensættes
Ledelsen af det nye afsnit har i samarbejde med nogle af de medarbejdere, som skal flytte med over i det nye afsnit, brugt den seneste tid på at sætte struktur på arbejdsgangene samt klarlægge snitflader til de mange nye samarbejdspartnere.

Aktuelt søger afsnittet efter nye sygeplejersker, som vil være med til at starte det nye afsnit op.

- Personalegruppen kommer til at bestå af sygeplejersker ansat specifikt til det nye afsnit sammen med de nuværende opvågningssygeplejersker. Desuden vil sygeplejersker fra sengeafsnittene dagligt møde op i afsnittet for at tage sig af deres respektive specialepatienter, ligesom der naturligvis også kommer læger og terapeuter i afsnittet efter behov, forklarer Betina Oster Christoffersen.

Det nye afsnit bliver en del af den nuværende operationsgang og dermed bliver personalegruppen i det nye afsnit kollegaer og tætte samarbejdspartnere med blandt andet operations- og anæstesisygeplejerskerne.

– Medarbejderne glæder sig meget til at byde velkommen til de nye kollegaer, og vi tror, det tætte samarbejde mellem forskellige specialer og faggrupper kommer til at optimere patientforløbene og flowet ind- og ud ad operationsgangen, siger Christine Dragsbæk Knudsen.

Tidsplan for Operation og Opvågning:

  • 1. januar: Afsnittet begynder simulationstræning
  • Uge 11: Opvågningen flytter efter planen ud i Nye Nord men hører personalemæssigt under Intensivt Afsnit indtil april 2019.
  • Uge 13-15: De skærende specialer flytter en for en deres aktivitet ud i Nye Nord.
  • Uge 16: Operation og Opvågning er efter planen i fuld drift.