Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Horsens var for knap ti år siden en af de første danske hospitalsafdelinger til at tilbyde hoftepatienter en kikkertoperation. Nu runder afdelingen kikkertoperation nummer 1000 i registret af hofteopererede.

Jesper Kjærgaard Graversen blev kikkertopereret i hoften i begyndelsen marts.

Dermed blev han patient nr. 1000, som har fået en kikkertoperation i hofteleddet - en såkaldt artroskopi – på Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Her tog ortopædkirurgerne som nogle af de første danske læger den nye behandlingsmetode i brug for knap ti år siden.

I begyndelsen blev patienterne opereret på hospitalets centrale operationsgang, hvor personalet også var med til at udvikle patientforløbet.

Siden er kikkertoperationerne af hofteleddet flyttet over i dagkirurgisk regi, hvor patienterne bliver opereret og udskrevet igen samme dag. Og samtidig har ortopædkirurgerne arbejdet intensivt med forskning og kvalitetssikring af behandlingsmetoden, som ofte er mere skånsomt alternativ til et åbent kirurgisk indgreb.

Løbende kvalitetssikring
En af afdelingens overlæger har bl.a. været med til at udvikle Dansk Hofte Artroskopi Register (DHAR), som er blevet et værdifuldt redskab i kvalitetssikringen af operationerne.

Alle patienter, som kikkertopereres i hoften, er siden 2012 blevet registreret i DHAR for type af indgreb og eventuelle efterfølgende gener af operationen efter henholdsvis 1, 2, 5 og ti år.

- Der er allerede publiceret flere videnskabelige artikler baseret på resultater fra registret, forklarer overlæge Bent Lund, som er en af de ortopædkirurger, som gennemfører hofteartroskopierne på regionshospitalet. Samtidig er han formand for styregruppen for DHAR.

- Artiklerne beskriver patienternes indberetning af generne efter operationerne, og de relateres til de fundne skader i hofteleddene. Det betyder, at lægerne med større sikkerhed kan udtale sig om, hvilke patienter der kan have gavn af en kikkertoperation, og hvem der måske ikke skal opereres, forklarer Bent Lund.

Forskning har forbedret træningen
På Regionshospitalet Horsens har den store erfaring med kikkertoperationer også givet anledning til en del forskningsprojekter og et ph.d.-studium. 

Bl.a. har ph.d.-studerende og fysioterapeut Signe Kirkegaard studeret patienternes muskelfunktion og lavet ganganalyse på en stor gruppe patienter forud for deres kikkertoperation og efter et år.

Studierne viste, at der var tydelig svækkelse af muskulaturen i bestemte muskelgrupper før og efter et år sammenlignet med raske forsøgspersoner. Patienterne blev bedre styrkemæssigt, men manglede ca. 15-20 % i at nå op på normal funktion efter et år. Den nye viden har givet anledning til en revurdering af den træning, patienterne bliver tilbudt i efterforløbet.

Ortopædkirurgi deltager også i to studier, der involverer såkaldt randomisering til en bestemt behandling, dvs. studier, hvor der trækkes lod. Det ene studie er et internationalt multicenterstudie udgående fra Oslo Universitetshospital. Det andet studie er et dansk multicenterstudie.