For at minimere medicinfejl skal alle patienter fremover tage den medicin de får med, når de bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland

Uanset om indlæggelsen sker akut eller planlagt, er det vigtigt, at du som patient har din egen medicin med, så lægen på hospitalet kan skabe sig et overblik over, hvilken medicin du får. Og vurdere, om der er behov for ændringer.

Medicinen skal med i original indpakning, da der blandt andet står vigtige informationer om dosis, og hvorfor du får medicinen, på pakken. 

Har du ikke længere indpakningen, så tag medicinen med som den er. Fik du ikke din medicin med, da du blev indlagt, så bed gerne en pårørende om at tage medicinen med på hospitalet efterfølgende.

Målet er færre medicinfejl

Hospitalet har muligvis ikke den medicin, netop du får. Når du tager din egen medicin med, kan du fortsætte den behandling, der allerede er sat i gang. 

På hospitalet vil personalet bede om at se din medicin som led i din behandling. Hospitalet vil guide dig til at tage din medicin rigtigt, hjælpe med at kassere evt. udløbet medicin og sikre, at din medicinjournal er opdateret.

Gode erfaringer fra Vestjylland

På hospitalerne i Vestjylland har patienterne længe skullet have egen medicin med. Erfaringerne derfra er så gode, at ordningen nu gælder for resten af hospitalerne i Region Midtjylland.

- Patienter vil gerne inddrages og tage del i deres egen behandling. Det giver vi dem bedre mulighed for, når de har al deres medicin med og får den gennemgået på hospitalet, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for Hospitalsudvalget.

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, får du din egen medicin med hjem igen. Har du fået ny medicin under indlæggelsen, tages der stilling til, om du skal fortsætte med dette efter udskrivelsen.

Fakta

• Du skal tage al den medicin du får med (inkl. håndkøbsmedicin og naturpræparater), hvis du bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland.

• Når du tager din medicin med, hjælper du behandlerne med at undgå medicinfejl.

• Medicin skal helst med i original indpakning. Hvis du ikke længere har indpakningen, så tag medicinen med som den er.

• Det er kendt viden, at der sker mange medicinfejl og at det kræver en fælles indsats at forebygge, at de sker.

• Ny forskning peger på, at medicinfejl kan føre til uhensigtsmæssige indlæggelser, genindlæggelser og i værste tilfælde tidlig død. 

Flere oplysninger 

• Se mere på www.egenmedicin.rm.dk