fra-pdf-til-web.png

Vi skal sige farvel til de velkendte PDF-pjecer og goddag til web-baserede patientvejledninger. Omlægningen er så småt allerede i gang.

Har du ansvar for jeres patientpjecer, overvejer du at lave en app med patientinformation eller er du bare nysgerrig på, hvad der rør sig på området digital patientinformation? Så læs med her. Der er nemlig kommet nye rammer - og med dem nye muligheder for at informere patienterne digitalt.

Patientinformationer/patientvejledning skal fremover laves som websider på hospitalets hjemmeside www.regionshospitalet-horsens.dk. Fordelen ved det er blandt andet, at

Informationerne bliver lettere tilgængelige – hvilket er en vigtig forudsætning for, at vigtige budskaber om fx fasteregler bliver set og efterlevet af patienterne.

  • Det bliver muligt at kombinere tekster med billeder og video – og dermed tilbyde informationer der kommer forskellige læringsstile og forudsætninger i møde.
  • Kontaktinfo og andet indhold kan genbruges på tværs af patientforløb.
  • Patienten kan få indholdet læst op.

Omlægningen er så småt allerede i gang, hvor Ortopædkirurgi har meldt sig som den første afdeling, som der tages fat på. De øvrige afdelinger vil løbende blive kontaktet og involveret i projektet. 

Prøvehandling og forsøg på regional harmonisering

En af fordele ved at digitalisere patientinformationer og patientvejledninger er, at det i højere grad vil blive muligt at dele indhold på tværs mellem regionens hospitaler. Indhold, som i forvejen er ens på hospitalerne, vil fremover lettere kunne deles og genbruges, og dermed spares der både tid og ressourcer. 

Hvor meget indhold der kan deles og harmoniseres på tværs, er dog fortsat uvist. Derfor har KoncernLedelsen besluttet at der på hvert hospital skal foregå en prøvehandling, hvor man med udgangspunkt i en specifik patientinformation, afsøger muligheden for, at denne kan benyttes på tværs på alle hospitalerne. 

På Regionshospitalet Horsens har vi valgt at tage udgangspunkt i patientinformationen Fjernelse af livmoderen gennem skeden ved kikkertoperation, og arbejdet med at harmonisere denne, pågår netop nu. 

Når prøvehandlingerne afsluttes 1. december 2018, evalueres processen og arbejdet, og på baggrund heraf vil det blive besluttet, i hvor høj grad digitaliseringsprojektet ligeledes skal indeholde en harmoniseringsdel.   

Baggrund og den videre proces

Strategisk Sundhedsledelsesforum (nu Koncernledelsen) i Region Midtjylland har 29. juni 2017 aftalt at gøre web til primær platform for skriftlig/digital patientinformation. Det betyder, at

  • Pjecer (PDF-filer) skal omlægges til websider
  • Websider skal bruges frem for apps, når formålet alene er at informere 

Projektet forventes gennemført i 1. kvartal 2019.

Læs mere på siden Nye rammer for patientinformation. Denne projektside vil løbende blive opdateret med det seneste nye fra projektet. Du kan finde en genvej til siden under "Om hospitalet" i topmenuen på forsiden af intranettet.