Læge Lise Brogaard fra Kvindesygdomme og Fødsler på hospitalet gav 7. september et meget flot forsvar af sit ph.d.-projekt ’TeamOBS’ på Kunstmuseet i Horsens.

Lise Brogaards forskningsprojekt har haft fokus på medarbejdernes håndtering af blødninger efter en fødsel på fødestuerne i Horsens og Aarhus.

Analysen omfatter både selve behandlingen og samarbejde i teamet, herunder bl.a. hvordan medarbejderne kommunikerer med hinanden.

Som led i projektet er en række fødsler blevet videofilmet med henblik på at få større viden om og forståelse for kommunikationen og samarbejdets betydning for kvaliteten af det arbejde, der udføres i akutte situationer.

Resultaterne af ph.d.-projektet giver ny og yderst relevant viden om betydningen af teamsamarbejdet. Og resultaterne vil blive brugt i den fremtidige træning af jordemødre og fødselslæger i håndteringen af blødningerne, så både mor og barn får den bedst mulige behandling.

Ph.d.-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Regionshospitalet Horsens og med støtte fra bl.a. Trygfonden.