Fyldt blå cafe.jpg

Personalet fra Bedøvelse, Operation og Intensiv satte hinanden stævne for at dele viden om de mange forsknings- og udviklingsaktiviteter, der foregår i afdelingen. Hvert projekt blev præsenteret med en kort speed-talking efterfulgt af tid til posterpræsentationer og dialog.

Innovationstavlen, ny PVK guideline og nyt præ-tjek-ind inden for dagkirurgien var nogle af de projekter, som blev præsenteret på BOIs morgenmøde i Den blå Café.

Sygeplejersker fra Endoskopien fortalte, hvordan idéen med innovationstavlen er at arbejde struktureret og målrettet med personalets forslag og idéer til forbedringer.

Først bliver forslagene diskuteret i et sygeplejefagligt forum, hvorefter de prioriteres og behandles på innovationstavlen i seks faser: Idé, kreativitet, handlingsplan, evaluering, implementering og ny evaluering.

- Innovationstavlen har skabt et forum for og været et redskab til mange gode sygeplejefaglige debatter. De har dermed bidraget til udvikling af sygeplejen på vores afsnit, til optimerede arbejdsgange og øget patientinddragelse, forklarede sygeplejerske Thrine Topp Daugaard.

Medinddragelsen af personalet har desuden ført til øget engagement, større ejerskab, og at det i praksis har været lettere et implementere nye tiltag, fortalte Thrine.

Præ-Tjek-Ind i Dagkirurgien
Fra Dagkirurgien fortalte de ansatte om udviklingen af en liste til præ-tjek-ind, inden patienten hentes ind på operationsstuen. Listen skal forebygge utilsigtede hændelser og komplikationer i forbindelse med dagkirurgi, hvor personalet i forvejen benytter ’Sikker Kirurgi med ’tjek-ind’, inden patienten ankommer på stuen, og ’time out’ ved operationens start.

Ifølge den nye liste skal kirurgen bl.a. være til stede og have hilst på patienten, patienten skal identificeres, og operationsstedet skal lokaliseres, inden patienten kommer ind på stuen. Personalet skal også kunne sætte kryds ved spørgsmålet om, hvorvidt særligt udstyr er på plads, om der er implantater på stuen, om der er opmærksomhedspunkter i forbindelse med anæstesiformen, og om anæstesien er klar.

Endelig opfordrer tjeklisten også de ansatte til at lægge en plan for modtagelse af patienten, og at aftale eventuelle studerendes rolle i forvejen, inden patienten hentes ind på stuen.

Fordelene ved den nye præ-tjek-ind liste er – udover forebyggelsen af utilsigtede hændelser - øget patientsikkerhed, øget teamsamarbejde samt øget tryghed og nærvær, som især er vigtigt ved børn og nervøse patienter.

Projekter, som blev præsenteret på dagen:

Initiativ/ projekt/ forskning

Afsnit

Ansvarlig

Forskningsstrategi i Endoskopien

Endoskopien

Lone Brix

Innovationstavler

Endoskopien

Anja W. Sørensen og Thrine T.  Daugaard

Forudsigelse af behandlingskrævende blodtryksfald ved bedøvelse

Anæstesi

Ulrick S. Espelund

PVK guideline

Anæstesi

Lene K.B. Mikkelsen og Kirsten Kallestrup

DecubICUs

Intensiv

Anne Sofie B. Pedersen

Præ tjek-ind

Dagkirurgien

Kirsten Hede og Malene W. Hansen

Metadon studiet

Operationsgangen

Omar Rian, Kristian Friesgaard og Lone Brix

Musik projekt

Endoskopien

Anne Sofie B. Pedersen