Regionsrådet har netop vedtaget budget 2019, som både indeholder nye initiativer og besparelser for 138,6 mio. kr. i 2019 stigende til 266,9 mio. kr. i 2020. Fokus er på at levere mere sundhed for pengene frem for mere aktivitet.

På Regionshospitalet Horsens bliver vi berørt af den regionale besparelse, men vi kender endnu ikke fordelingen af besparelserne og derfor heller ikke det præcise beløb, som hospitalet skal spare.

Udover den regionale besparelse så har Regionshospitalet Horsens også en intern økonomiudfordring bl.a. som følge af den demografiske udvikling, der gør, at vi ser et stadig stigende antal patienter.

Hospitalet har igennem tidligere år tæret på opsparede midler (tidligere års mindreforbrug) for bl.a. at kunne finansiere denne aktivitetsstigning. I 2021/2022 er de opsparede midler imidlertid brugt op.

Det betyder, at hospitalet er nødt til at spare yderligere fra 2022. Det er dog endnu for tidligt at sige noget om, hvor stor økonomiudfordringen er.

Hospitalets afdelingsledelseskreds vil hen over efteråret arbejde med, hvordan budgetterne skal tilpasses på Regionshospitalet Horsens.

Hospitalsledelsen vil senere melde ud, hvornår 2019-besparelsen skal træde i kraft.

Nyt fokus: Mere sundhed for pengene

Samtidig arbejder koncernledelsen på at finde besparelser inden for sporene: Medicin, digitalisering, reduktion af ambulante besøg og reduktion af vækst i akut aktivitet. Det sker med inddragelse af ledelse og medarbejdere på hospitalerne, tværgående specialeråd, de praktiserende læger og kommunerne.

Sporene markerer et nyt fokus på at levere mere sundhed for pengene i stedet for stadig mere aktivitet. Det kan være kontrollen, hvor fysisk fremmøde med fast interval afløses af en telefonsamtale, når borgeren har behovet. Eller det kan være samarbejde mellem hospital, kommuner og praktiserende læger om at undgå akutte indlæggelser på hospitalet

- Der ligger et stort arbejde foran os for at få fundet besparelser på de områder, der ikke handler om opgavefordelingen. F.eks. skal vi finde hele 60 mio. kr. i 2020 ved at reducere ambulante besøg og 40 mio. kr. på medicinområdet, siger konstitueret regionsdirektør Christian Boel.

Endelig er der også et arbejde i gang med at finde besparelser inden for det administrative område.