Tirsdag den 13. november blev en større beredskabsøvelse på Regionshospitalet Horsens gennemført. Der var i eftermiddagstimerne synligt politi og redningsmandskab i og omkring hospitalet. Alt patientbehandling og alle besøg foregik som normalt.

 

- Vi fik testet en del af den nye beredskabsplan af, og det forløb grundlæggende godt. Vi har stadig nogle opmærksomhedspunkter som vi skal arbejde videre med, herunder informationsflowet, for at få en bedre 'connection' mellem den berørte afdeling, indsatsledelsen og beredskabsledelsen, siger Lea A. D. Villumsen, økonomisk konsulent, Økonomi og Plan, Regionshospitalet Horsens, som var en del af øvelsesledelsen.

 

- På vegne af øvelsesledelsen vil jeg gerne sige tak til alle involverede, både figuranter, personale, brandvæsen, præhospitalet og politi for en super dedikeret indsats.

 

Se billeder fra dagen i slideren herunder.