Horsens-delegationen klar til første læringsseminar for Sikkert OP Flow

Regionshospitalet Horsens var 12. september vært for det første læringsfællesskab omkring projektet 'Sikkert OP Flow'. Her mødtes repræsentanter fra alle regionens fem akuthospitaler for at komme tættere på et endnu sikrere og mere sammenhængende operationsforløb. 

De fem akuthospitaler i Region Midtjylland arbejder på at sætte fokus på alle de ting, man kan lære af hinanden i bestræbelserne på at give patienterne det bedst mulige forløb.

12. september mødtes deltagerne for første gang til læringsseminar med fokus på, hvordan data og fælles metoder på alle ledelsesniveauer kan bruges til at understøtte det lokale forbedringsarbejde på de enkelte hospitaler.

Målet er øget patientsikkerhed og medarbejdertrivsel, mindre ventetid, bedre ressourceanvendelse og bedre intern kommunikation.

- Vi ser et stort potentiale i det nye regionale fællesskab, som tager afsæt i Region Midtjyllands gode erfaringerne fra forbedringsprojektet Sikkert Patientflow. Alle hospitaler i regionen leverer allerede på et højt niveau, men ved at lære af hinanden såvel som fra internationale erfaringer, så tror vi på, at vi kan give patienterne et endnu bedre operationsforløb, fortæller Jonas Dahl, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen bag 'Sikkert OP Flow'.

- Vi arbejder med operationsforløbene ud fra både et patient-, medarbejder- og organisationsperspektiv, og netop derfor er projektet ret unikt i dansk sammenhæng, siger Jonas Dahl.

Fælles metoder og dataunderstøttelse

På Læringsseminaret blev der både præsenteret tilgængelige operationsdata i BI-portalen og matematisk optimering som metode brugt på Sydvestjysk Sygehus.

De enkelte hospitaler præsenterede også nogle af deres lokale projekter f.eks. fælles bookingkoncept på AUH, det gode OP-forløb på Regionshospitalet Randers, optimering af det akutte ortopædkirurgiske leje fra HE Vest og teamsamarbejdet på OP-stuen fra HE Midt.

Fra Regionshospitalet Horsens præsenterede overlæge Lisbet Tokkesdal fra Bedøvelse, Operation og Intensiv et oplæg om teamsamarbejde og kompleksitet.

Læringsfællesskabet kører frem til 2020.