Ca. 150 sjetteklasses elever fra Horsens Kommune rykker 24. april ind på Regionshospitalet Horsens for på egen krop at prøve nogle af de værktøjer og metoder, som hospitalets medarbejdere bruger i deres forskning. Arrangementet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival 'Forskningens Døgn'.

Hvordan ser en sædcelle ud i et mikroskop? Og hvordan føles det at lægge et drop på en træningsarm, så 'patienten' kan få væske og medicin intravenøst?

Det og meget mere vil eleverne fra i alt seks sjetteklasser finde svar på, når de besøger Simulations- og Innovationscenteret på Regionshospitalet Horsens i forbindelse med den årlige landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn.

Skoleeleverne vil på dagen komme igennem i alt ti arbejdsstationer, som repræsenterer hver sit område af hospitalets forsknings- og udviklingsarbejde. Forinden vil eleverne have forberedt spørgsmål til de hospitalsmedarbejdere, som bemander stationerne.

- Vi har sammensat et meget spændende program, så eleverne bl.a. får mulighed for at prøve det tekniske udstyr, som hospitalets medarbejdere og forskere selv bruger enten i forsknings øjemed eller til udvikling af forskellige færdigheder, fortæller akademisk koordinator, overlæge og lektor Jeppe Lange.

Inspiration til fremtidens forskere

Dagen skal give eleverne indblik i, hvor alsidig forskning kan være på et regionshospital, lige fra den klassiske kliniske forskning i effekten af forskellige behandlings- og operationsmetoder til forskning i livsstilsrelaterede sygdomme, som vedrører rigtig mange mennesker, fortsætter Jeppe Lange.

- Det er særdeles vigtigt, at vi som medarbejdere og forskere i dagens sundhedsvæsen formår at formidle de mange spændende ting, vi går og laver. Vores forskning er ikke altid så synlig, men den er med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og kan forhåbentligt vække en interesse hos kommende forskerspirer blandt de elever, som besøger os.

Regionshospitalet Horsens markerer ligeledes Forskningens Døgn med en formidlingsdyst blandt hospitalets forskere den 26. april.

Hospitalet har i dag et forskningsmiljø med fire forskningsmedarbejdere og lektorer samt 11 ph.d.-studerende samlet i én forskningsenhed.

Om Forskningens Døgn:

  • Videnskabsfestivalen finder i år sted fra den 20.-26. april med events og foredrag over hele landet.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til Forskningens Døgn, som blev gennemført første gang i 2005.
  • Formålet med festivalen er bl.a. at hylde forskningens grundlæggende element af ’nysgerrighed’, at etablere mødesteder for forskere og befolkning, at sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer, og at inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere.
  • Læs mere på www.forsk.dk.